GESLAAGD DIPLOMA UITREIKING TE ZOETERWOUDE In memoriam A. J. H. C. MARTENS ONZE DIENST VERLIETEN DIVERSEVAATJES Op zondag 25 april 1976 overleed geheel onverwacht op 60-jarige leef tijd de heer A. J. H. C. Martens. De heer Martens kwam op 13 juli 1948 als vertegenwoordiger in dienst van N.V. Distilleerderij en Wijnhandel Gatellier Co. te Schiedam, welk bedrijf op 1 november 1970 werd overgenomen door Coebergh. In de zes jaren, dat de heer Martens bij onze onderneming werkzaam was, hebben wij hem leren kennen als een integer en hardwerkend man. Hij stond zowel bij de handel als bij zijn collega's zeer hoog aangeschre ven. Het viel hem dan ook niet licht, dat hij door ziekte gedwongen was om het het laatste jaar wat kalmer aan te doen. Voor zijn vrouw en kinderen zal het een troost geweest zijn om te zien dat zovelen aanwezig waren om hem op zijn laatste tocht te begeleiden. Moge hij rusten in vrede. Van de afdeling opleidingen E.F.i. ontvingen wij een opgave van de namen van hen, die in de periode tot en met mei 1976 voor hun examen geslaagd zijn. Amsterdam I Mej. H. Mulder pl. adm. Mej. S. M. de Winter opl. E.F.I. R. G. A. Noorbergen adm. org. Amsterdam II Mej. E. Th. C. Beentjes J. Broer R. Brouwer R. A. H. Deekman P. B. F. Diesveld Rotterdam A. H. Angenent M, van Gaaien M. H. C. Heins Mevr. Th. Ketel-van Walsum Mej. I. A. van Kwawegen J. C. v.d. Merbel J. Mes H. J. J. Plass J. v.d. Slik Den Bosch F. J. M. M. Geurtz L. J. J. Hersmus L. Kerst Th. N. M. Maarseveen Bunnik J. ten Brink Mej. C. C. M. van Wijk Zoeterwoude H. A. Baars Mej. S. M. Braggaar L. M. Broekmans N. J. B. P. v.d. Heuvel L. S. Koekkoek Mevr, J. C. P. N. van Roon-Jansen int. acc.dnst plann. contr.comm. fys. distr. pl. adm. pl. adm. int. acc.dnst pl. adm. pl. adm. pl. adm. centr. arch.dnst int. acc.dnst H.R.C. centr. loon- en sal.adm. H.R.C. bedr.bur. pl. adm. pl. adm. pl. adm. verk. binnend. centr. verk.adm. plann. contr. techn. div. loonadm. kostpr.calc. fys. distr. centr. arch.dnst centr. arch.dnst alg. ontw. Instituut Inavo steno Nederlands in- en uitvoerverzorging; datatransmissie (S2) inl. elektron, inf.verw. idem idem idem idem prakt.dipl. boekhouden inl. elektron, inf.verw. idem idem alfab. rangschikken tentamen bedr.econ. II inl. elektron, inf.verw. prakt.dipl. boekh. en inl. elektron, inf.verw. Ambi T2 cobol prod uktieplann./PERT inl. elektron, inf.verw. idem idem inl. elektron, inf.verw. idem inl. elektron, inf.verw. Mavo 4 inl. elektron, inf.verw. idem lichtdr. en fotografie idem BUNNIK Mej. I. D. van den Enden (management) voor het di'ploma machineschrijven. SCHIEDAM Mevr. A. M. Swaerdens-Vorstenbos (pl. adm.), mej. C. Winkel (verkoopbur.) en W. M. Wesdorp (bott.). allen het E.H.B.O.-di ploma. ZOETERWOUDE Mej. G. Vitale (secr. div. internat.) voor steno Engels. G. K. Hoes, spec. brig, thuisverbr., Amster dam II. D. J. van der Ende, commerc. techn. dnst; mevr. W. C. van Leenen, ex. transp. afd. en F. J. G. Somers, H.R.C., allen Rot terdam. A. M. A. Leytens, bott.; mevr. P. H. M. Brekelmans-van Berkel, bott. (adm.); J. E. van Mil, energiednst en G. W. Verzand- voort, gew. verk. secr., allen Den Bosch. Mej. A. van Daalhuizen, ink., G. F. M. van Heumen, ink., en mevr. E. M. P. J. Hoes, centr. verk. adm., allen Bunnik. Mej. A. J. Overbosch, verk.bur., Hattem. Mevr. E. Wessels-Mager, produktie en H. J. Straat man, bott., beiden Zoeterwoude. Mevr. C. W. B. Meijer-Booltink, gew. verk. secr., Zwolle. J. M. van de Sande, buitenland. Te koop: Nieuwe home-trainer met regelb. trap-weerstand met instelschaal, alsmede kilometerteller en snelheidsmeter. Pr. n.o. t.k. V. R. Poppenburg, tel. na 18.00 u. 023- 243012. Tehuis gezocht: Voor een katertje van 9 weken oud. Hij is zwart van kleur en heeft blauw/grijze oogjes. Tel. mevrouw Robert: 020-94 14 38. Met voor ieder een persoonlijk woord reikte de bedrijfsleider van Zoeterwoude, ir. W. F. Schipper, op donderdag 22 april jl. de ver schillende diploma's, die tot dan in het cursusjaar '75/'76 waren behaald, aan be trokkenen uit. Voor de hiernavolgende cursussen slaagden in totaal dertien medewerkers. Bedrijfsbrandweer: de heren P. L. M. Bis schop, W. Ch. Koeman, H. van der Plas en M. J, Schell. Beveiligingsbeambte A: de heer P. J. van Sas, Elektronische bedrijfsinstallaties (monteur): de heer A. van de Voet. Elektronisch meetprakticum: de heren H. A. Copier, W. J. Pasman en A. van de Voet. Heftruckrijder: de heren D. Blom en A. J, G. M. Rijnbeek. Integrated circuit techniek: de heer G. J. M. Groenendaal. Pneumatiek en hydrauliek B: de heer J. P. R. van den Belt. Vervolgcursus leidinggeven: de heer C. Hof man, Nadat de heer Schipper beide partijen, zo wel de geslaagden als de heer H. J. Kie- vits, opleidingen, gecomplimenteerd had met dit geweldige resultaat, vond in de brug- kamer van De Hooiberg nog een gezellige bijeenkomst plaats, waarbij een ieder zich het aangeklede biertje goed liet smaken. Op de groepsfoto ziet u v.l.n.r. (voorste rij) de heren Koeman, Rijnbeek, Van der Plas, Van den Belt en Hofman; (achterste rij) Co- pier, Blom, Groenendaal, Brandwijk, Schip per, Pasman, Van de Voet, Van Sas, Kievits en Polderdijk. 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 29