M. de Boer C. Koning sr. hem om zijn kennis van zaken, zijn goede eigenschappen, maar vooral om zijn zonnig humeur. Ook stond de heer Berghout stil bij het feit dat collega's, vrienden en beken den in zo groten getale naar de receptie waren gekomen, waaruit mocht worden afgeleid dat de jubilaris een geziene figuur is. Na de overhandiging van het cadeau namens het personeel was er gelegenheid de jubilaris te feliciteren. De heer Van der Burgh bedankte tenslotte in een geestige speech, die veel waardering kreeg, de sprekers voor hun vriendelijke woorden, de aanwezigen voor hun belang stelling en verder iedereen, die op enigerlei wijze aan het welslagen van deze dag had bijgedragen. Op 17 mei jl. was de heer M. de Boer een kwart eeuw in dienst van onze onderneming. De viering van het zilveren jubileum vond, op zijn verzoek, op eenvoudige wijze plaats. De heer De Boer, die al die tijd de bottelarij van de ves tiging aan de Mauritskade trouw is gebleven de laatste jaren werkt hij daar als groepsleider werd met zijn familie ontvangen in de commissarissenkamer. Daar waren aanwezig produktieleider ir. B. J. van den Berg, wachtchef verpakken D. Coppoolse, chef plaatselijke personeeldienst P. E. Jansen, wachtchef verpakken H. G. Bander, mevrouw S. van Kooten-Pinke, medewerkster plaatselijke personeel dienst en namens het jubileumfonds collega M. Brouwer. Tijdens de viering van zijn 25-jarig jubileum, 17 mei jl., werd de heer De Boer door de heer Van den Berg .verzilverd" In plaats van de bedrijfsleider, ir. R. W. Welmers, die niet aanwezig kon zijn, sprak de heer Van den Berg de jubilaris toe, decoreerde hem met de gouden speld en overhandigde hem de envelop. De heer Brouwer bood namens het jubileumfonds eveneens een envelop aan. Nadien was er in de raadskamer gelegenheid de zilveren jubilaris te feliciteren. Door de collega's werd een cadeau bon aangeboden tijdens het ongedwongen samenzijn dat daarop volgde. De heer Koning van de interne dienst (Stadhouderskade), zilveren jubilaris op 21 mei jl., is op de brouwerij aldaar een bekende verschij ning. Op 1 mei jl. was het 25 jaar geleden dat de heer J. van Meel in dienst trad bij Heineken. Van deze kwart eeuw bracht de jubilaris eenentwintig jaar door in het buitenland. Tijdens de op 20 mei jl. in het ontvangstgebouw De Hooi berg te Zoeterwoude gehouden receptie werd de heer Van Meel, thans afdelingschef Bralima (Zaïre), toegesproken door ir. A. Stroo, hoofd technische zaken H.T.B. Nadat hij vervolgens de jubilaris met de gouden speld had gedeco reerd, overhandigde de heer Stroo niet alleen een cadeau bon voor de aankoop van platen, maar ook, omdat hij dit ,,zo droog vond", een fles champagne. Daarna las de heer V. van Peski, van de personeelsdienst internationaal, enkele telegrammen voor. De volgende spreker was dr. L. Bels, die reeds enige tijd gepensioneerd is. Ondanks het feit dat deze receptie een informeel ka rakter droeg en er slechts één spreker was aangekondigd, laat het zich licht begrijpen dat de heer Bels, gezien de vele jaren dat hij met de heer Van Meel in het buitenland heeft samengewerkt, zich met een enkel woord tot de jubilaris richtte. Nadat ook door de heer H. van Straaten, eveneens een gepensioneerde „buitenlander", nog wat oude herinneringen waren opgehaald, was het woord aan de jubilaris, die dankte voor de belangstelling en de inne mende woorden, die tot hem gesproken waren. Op de vestiging aan de Stadhouderskade werd 21 mei jl. het 25-jarig jubileum van de heer C. Koning sr., die ook bij de Amstel brouwerij en de Van Vollenhoven brouwerij heeft gewerkt, gevierd. Het zilveren jubileum Zoeterwoude gevierd. van de heer Van Meel werd op 20 mei jl. in 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 22