P. G. de Rijk JARIG JUBILEUM W. van der Burgh J. van Akkeren M±j) Op vrijdag 14 mei werd de heer P. G. de Rijk in de lunch- kamer aan de Van der Helststraat te Amsterdam als zil veren jubilaris verwelkomd door onder meer de heer J. van der Zee, groepsdirecteur Gedistilleerd Wijn. De heer De Rijk werkte gedurende zijn 25 dienstjaren bij Heineken in diverse functies, waaronder chauffeur-verkoper op de flessenwagen en vertegenwoordiger thuisverbruik bier. Sedert 1 januari 1976 is hij vertegenwoordiger thuis verbruik gedistilleerd. De officiële huldiging vond plaats in 't Koelschip, waar de jubilaris, die in gezelschap was van zijn echtgenote, dochters en zoons, werd toegesproken door de heer J. W. van Stra ten, verkoopleider thuisverbruik gedistilleerd, die hem na mens het personeel een cadeau onder couvert overhandigde. Daarna was het woord aan de heer G. T. Kleiberg, groeps directeur frisdranken, die de lange bier-historie van de jubi laris, te weten 24 jaar en 7 maanden, van dichtbij heeft meegemaakt. Vervolgens sprak de heer E. J. Veenhof, hoofd reclame service, die op geestige wijze vele herinneringen ophaalde. Met name werd onderstreept het enthousiasme, waarmee de jubilaris zich altijd voor Heineken inzet. De heer Van der Zee decoreerde de heer De Rijk, zilveren jubilaris op 14 mei jl., met de gouden speld. Namens de groep vertegenwoordigers gedistilleerd werd de jubilaris toegesproken door de heer G. M. van Gent, die hem tevens namens deze groep een cadeau onder couvert aanbood. Nadat de jubilaris had bedankt voor de gesproken woorden, de belangstelling en de cadeaus, hebben de aanwezigen onder wie oud-collega's, gaarne van de gelegenheid ge bruik gemaakt de heer De Rijk met deze mijlpaal geluk te wensen. Een zeer geanimeerde receptie besloot de bijeen komst. Onder grote belangstelling vierde de heer W. van der Burgh van het bedrijfsbureau Zoeterwoude, op 14 mei jl. zijn 25-jarig jubileum. De eerste spreker in De Hooiberg was de bedrijfsleider, ir. W. F. Schipper, die zei het een eer te vinden een jubilaris te mogen toespreken, die al 25 jaar lang met plezier naar zijn werk komt. De heer Van der Burgh begon zijn loopbaan bij de flessenadministratie, kwam daarna bij de centraal-magazijnadministratie en ver volgens bij de produktie-administratie, nu bedrijfsbureau geheten. De heer Schipper noemde de jubilaris een zeer precies en accuraat man, hetgeen ook de heer A. A. Frenks, diens vroegere chef, kon beamen. Namens de be drijfsleiding dankte de heer Schipper de jubilaris voor alles wat deze in de afgelopen 25 jaar voor het bedrijf had ge daan en zette hem vervolgens ,,in het goud". De heer D. Berghout, de directe chef van de jubilaris, prees De heer Van der Burgh, die even eens op 14 mei jl. zijn 25-jarig jubileum vierde, betreedt hier met zijn twee kinde ren de hal van het kantoor in Zoeter woude. Koninginnedag 1951 was de dag, waarop de heer J. van Akkeren in dienst trad van de brouwerij aan de Stadhou derskade. Anno 1976 is hij werkzaam als onderhoudsmon teur in de mechanische werkplaats. Het jubileum werd gevierd op 7 mei jl. De heer en mevrouw Van Akkeren werden, met hun zoon en dochter, in de lunchkamer ont vangen door de bedrijfsleider, ir. R. W. Welmers en door de heren C. Ham, E. F. Keesman, P. E. Jansen, F. L. M. van Scherpenseel en mevrouw W. S. Wohlgemuth, respectieve lijk chef technische dienst, chef werkplaatsen, chef perso- neeldienst, medewerker en medewerkster plaatselijke per- soneeldienst. Nadat de heer Welmers de jubilaris toegesproken, hem met de gouden speld gedecoreerd en de envelop had over handigd, werd de viering van het jubileum voortgezet in de raadskelder. Daar spraken de heren Ham en Keesman de jubilaris toe. Zij werden gevolgd door de heer J. A. M. A. van Batum, die namens de collega's de cadeaus, een scheerapparaat en een fototoestel, overhandigde. Ook mevrouw Van Akkeren werd niet vergeten, zij werd in het groen" gezet. Na het dankwoord van de jubilaris bleef men nog enige tijd in feestelijke stemming bijeen. Voor mevrouw en de heer Van Akkeren was 7 mei 1976 de feeste lijke viering van zijn 25-jarig jubileum. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 21