F. Lucke P. Hoogmoed JARIG JUBILEUM Het zilveren jubileum van de heer F. Lucke, vijfentwintig jaar werkzaam in de bottelarij aan de Stadhouderskade, werd vrijdag 16 april jl. gevierd. Samen met een bevriend echtpaar werden de heer en mevrouw Lucke die dag in de lunchkamer ontvangen. Be halve de bedrijfsleider, ir. R. W. Welmers, waren daarbij Mevrouw Lucke, die met haar man op 16 april jl. zijn zilveren jubi- lem vierde, ontving een fraaie plant. Felictaties van de heer Sloot voor de heer Raad sen, die op 12 april jl. zijn 40-jarig jubileum vierde. Voor de vrolijke, vocale noot zorgde een nieuw zangtrio (wie weet, wordt dit nog wel een traditie in Rotterdam), gevormd door de dames I. van Amen, A. Lefeber en M. Storm-Groen. Ook het commercieel secretariaat had een verrassing in petto. Het sneldichtnummer Roept u maar. werd met verve gebracht, tot ieders plezier. Nadat de cadeaus, een hengel en enkele enveloppen met inhoud, waren overhandigd, dankte de jubilaris voor de belangstelling, de toespraken en de geschenken. een nieuw zang trio in Rotterdam, ter ere van het ju bileum van Toontje (Raad sen). aanwezig ir. P. E. Röhrig, produktieleider en de heren Th. A. Strijker, P. E. Jansen, F. L. M. van Scherpenseel en mevrouw W. S. Wohlgemuth, respectievelijk afdelingschef brouwen, verpakken, intern transport, chef personeeldienst, mede werker en medewerkster plaatselijke personeeldienst. De heer Welmers overhandigde de envelop en speldde de jubilaris het ereteken op de revers, waarna nog gezellig werd gepraat, onder andere over de hobby van de heer Lucke. Tijdens de receptie in 't Koelschip sprak, namens de be drijfsleiding, de heer Röhrig, die beschreef welke verande ringen tijdens het dienstverband van de jubilaris in de brouwerij hebben plaatsgevonden. Wachtchef brouwen, verpakken en intern transport, de heer E. T. Wilmink, vertelde dat hij, in de korte tijd dat hij zelf op deze Amsterdamse vestiging werkt, de jubilaris heeft leren kennen en waarderen als een goede kracht. Mevrouw Lucke werd bedacht mej een mooie plant. Voordat de heer G. Mulder, groepsleider verpakken, de cadeaus een acculader en een cirkelzaag overhan digde werd de jubilaris toegesproken door een van zijn collega's, de heer J. C. Kleton. Na het dankwoord van de heer Lucke kwamen velen hun gelukwensen aanbieden. Zoeterwoude, 27 april 1976, ontvangstgebouw. Er was veel belangstelling voor de viering van het 40-jarig jubileum van de heer P. Hoogmoed, beheerder van het gereedschappen- magazijn. Als eerste sprak de heer J. Ykema, produktieleider, die, zoals hij zei, bij het doornemen van de loopbaan van de jubilaris al direct bij het begin een opvallend gegeven was tegengekomen, namelijk de vermelding ,,28 april 1936, halve dagen a ƒ2,40 per week". Na zijn toespraak speldde de heer Ykema het bij dit jubileum behorende ereteken op de revers van de heer Hoogmoed, die hij vervolgens namens de directie, de bedrijfsleiding en allen uit de werkomgeving van de jubilaris feliciteerde en nog veel geluk toewenste in zijn loopbaan bij Heineken. Ook de heer H. J. Bolland, chef werkplaatsen, nam de loop baan van de jubilaris onder de loep, maar deed dit aan de hand van een door hemzelf gemaakte grafiek. Hieruit bleek duidelijk dat de heer Hoogmoed steeds hoger op de ladder was komen te staan. De klaverjasvereniging Heineken Rotterdam, waarvan hij inmiddels reeds zeventien jaar een actief en gewaardeerd lid is, feliciteerde de jubilaris van harte bij monde van de heer J. P. Lookhorst. Deze overhandigde ,,met oprechte dank voor zoveel clubtrouw" de heer Hoogmoed een cadeau onder couvert en bood diens vrouw een mooi boeket aan. Na het dankwoord van de heer Hoogmoed bleef men nog enige tijd in jubileumstemming bijeen. De heer Hoogmoed, op 27 april jl. veer tig jaar bij Heineken, tijdens zijn dank woord. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 19