DE IDEEEN BLIJVEN KOMEN! DE UITSCHIETERS f 880,W. van Beek f 750,J. Pesman f 600,J. A. M. A. van Batum f 250,- f 250,G. van Kooten In de afgelopen periode ontvingen de volgende medewerkers een beloning (vergezeld van een daarbij behorend geschenk) of een aanmoedigingspremie voor hun idee. AMSTERDAM I NAAM: J. A. M. A. van Batum G. van Kooten J. Woudboer J. Pesman F. H. Lang A. G. Masmeijer/ J. C. van 't Schip J. van Kampen G. van Kooten Th. Koopmans B. Spoor J. van Eijk W. Houtkamp BUNNIK G. van Breenen T. Dijkman G. van den Bunt/J. Oden W. Oostveen B. van de Weyden C. Davelaar P. C. de Wit G. van Breenen P. Th. van Graas A. C. Heijn P. M. H. Kuyer A. Bouwer/T. H. Bos B. J. Dauwerse/J. Bennik E. J. Pol W. Suter DEN BOSCH C. F. Guit AFDELING: mechn. werkplaats meet- en regeltechn. werkplaats postkamer (voorl.) energie- en storingsdienst energie- en storingsdienst mechn. werkplaats i mechn. werkplaats mechn. werkplaats BELONING: f 600,— 250 50 f 750,— 50,— 50,— 75,— Aanmoedigingspremie: meet- en regeltechn. werkplaats 25, gist- en lagerkelders 25, bottelarij f 25, bottelarij f 25, postkamer 25, storingsdienst storingsdienst techn. dienst garage bottelarij bottelarij storingsdienst storingsdienst techn. dienst storingsdienst bottelarij technol. dienst techn. dienst intern transport pers. dienst bottelarij storingsdienst BELONING: f 100,— 40 50,— f 25,- 175, Aanmoedigingspremie: f 25,- f 25.- f 25,- 25 f 15.— twee maal 25, f 25,- 25,— f 25,- f 25,- BELONING: f 200,— A. Tiebosch/A. van de Kallen A. A. Hendriks A. Dupuis F. C. P. Stolzenbach H. Hoek H. Hoek J. L. W. Adriaanse C. van Wijngaarde A. Schellekens/B. de Bever A. J. Schellekens F. Kivits/M Parijs W. A. P. M. Erkeland H. A. M. de Ruyter N. van Gerwen W. M. van Gool/P. van Gogh/ A. van Run A. J. M. Nijland LEEUWARDEN J. Mijnheer E. Sturing J. Heins W. van Beek ZOETERWOUDE J. A. Visser L. Schumacher F. Witjens P. J. Ramaker H. van der Plas A. Dam M. N. Texeira W. van der Est H. Schütt J. A. Visser A. N. Raadsen C. J. M. Klaver J. Schulenberg W. Koeman A. J. A. Bosch J. W. Croese interne dienst f 25,- bottelarij f 50,— bottelarij f 100.— bottelarij f 300,— brouwhuis f 60,— brouwhuis f 50,— bottelarij f 250,— intern transport f 45,- storingsdienst f 50,— aanmoedigingspremie: storingsdienst f 25.- intern transport f 20,— lagerkelder f 25,- bottelarij f 25,- bottelarij f 20,— lagerkelder f 25,- bottelarij f 15. BELONING: bottelarij f 25.— interne dienst f 75,— bottelarij f 80,— lege emballage f 880,— BELONING: dienstgebouw f 25,- dienstgebouw f 30,— bewaking f 40,— bottelarij f 50,— storingsdienst f 100,— storingsdienst f 45,- garage f 70,— brouwhuis f 30,— Aanmoedigingspremie: opl. dienstgebouw f 25,- dienstgebouw f 15- interne dienst R'dam f 15.— opl. brouwhuis f 25.- verkoop horeca R'dam f 15, storingsdienst f 25,- energiedienst f 25,- brouwhuis f 20,— Leeuwarden. Het idee van de heer W. van Beek heeft betrekking op de inloop van de spoel- machine van bottellijn 1. De heer Van Beek stelde voor de aanvoer van de lege flessen telkens na zestien flessen voor korte tijd te on derbreken om breuk en storingen in de spoel- machine te voorkomen. Door toepassing van dit idee is de breuk- en storingsfactor aan merkelijk teruggelopen, hetgeen een verhoging van het rendement betekent. De beloning bedroeg ƒ880, Dankzij een idee van de heer J. Pesman, werk zaam in de storingsdienst van de vestiging aan de Stadhouderskade te Amsterdam, is het aantal storingskansen aan de banen bij de hoekstations voor de kratten gehalveerd. De hoekstations waren voorzien van 15 flessen- kettingen waar de kratten in dwarsrichting vanaf geschoven werden. Doordat deze kettingen smal waren en door de vele tussenruimten tussen de kettingen waren ze zeer kwetsbaar. Het voorstel van de heer Pesman is om de vijftien smalle flessen- kettingen te vervangen door zeven brede kettingen, die naast elkaar en met minimale afstand ten opzichte van elkaar zijn aangebracht, zodat de kratten niet vast gaan zitten en een ketting beschadigen. Dit idee is reeds gedeeltelijk toegepast en zal tijdens de revisie periode in het najaar volledig worden uitgevoerd. Voor dit waardevolle idee ontving de heer Pesman een beloning van 750, Op de vestiging aan de Stadhouderskade te Amsterdam is het volgende idee van de heer J. A. M. A. van Batum, werkzaam in de mecha nische werkplaats, reeds met succes uitgevoerd. Door het aanbrengen van verharde „ruggen" op de overloopplaten bij onder andere de etiket teermachines wordt de levensduur van deze platen aanzienlijk ver lengd, daar de flessen door deze behandeling minder weerstand krijgen en soepeler zullen „lopen". Deze suggestie is tevens van toepassing op de platen bij de vulmachines. De heer Van Batum, die dit idee langdurig heeft uitgeprobeerd in overleg met zijn chef, de heer E. F. Keesman, ontving voor zijn idee een beloning van 600, 300,F. C. P. Stolzenbach De heer Stolzenbach, werkzaam in de bottelarij in Den Bosch, stelde voor de besturing van de afvoerbaan los te koppelen van de depalletizer van de fustencolonne. Hierdoor kan de afvoerbaan van de depalletizer worden leeggedraaid wanneer de depalletizer weigert en kunnen eventueel fusten met de hand worden opgezet. De heer Stolzenbach kreeg 300, J. L. W. Adriaanse De heer Adriaanse, eveneens werkzaam in de Bossche bottelarij, stelde voor op het bedie ningspaneel van de fustencolonne de signalering van de koolzuur-, stoom- en bierklep van de vuleenheden te verbeteren, waardoor hoge bier- verliezen bij het afvullen tijdens de overgang van C02 naar de vulfase, ontstonden, voorkomen kunnen worden. De heer Adriaanse ontving hiervoor een beloning van f 250, De heer G. van Kooten, werkzaam in de meet- en regeltechnische werkplaats van de brouwerij aan de Stadhouuderskade te Amsterdam, heeft de volgende suggestie gedaan. Wanneer er in de bottelarij 30 cl flessen gevuld worden komt het geregeld voor dat zich hiertus sen flessen van een kleinere afmeting bevinden. Dit geeft veel oponthoud bij de etiketteermachies, daar deze machines automa tisch stoppen. Door een wijziging aan de vulhoogte-inspectiemachines, namelijk het verlagen van de fotocellen, kunnen de 'vreemde' flessen reeds vóór de etiketteermachines verwijderd worden. Dit idee wordt reeds met succes toegepast. De heer Van Kooten ontving voor zijn idee een beloning van 250, 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 13