F 3.350,- '&ee,-8^ VEEL ANIMO VOOR DE EENDRACHT "IK KON MIJN OREN NIET GELOVEN" Plaatselijke commissie Rotterdam-Zoeterwoude C. J. Schapendonk Den Bosch: simpel idee, eenvoudig uit te voeren, geen investering, grote besparing, hoge beloning: 4 I* Xmmf Den Bosch. Ik verschoot van kleur", zei de heer C. J. Schapendonk, „toen ik hoorde wat de uiteindelijke beloning was geworden". Nadat deze succes volle inzender eind vorig jaar reeds een voorlopige uitkering van duizend gulden had ontvangen, kon zijn baas, chef bottelarij J. Peet, hem op 4 mei j.l. het „eindbedrag" meedelen: 3.350, Een hoge beloning, voor een oplossing zó simpel, dat men zich in Den Bosch nog steeds afvraagt waarom niet eer der iemand op het idee is gekomen. Het probleem deed zich voor tijdens de verwerking van vooral de kleine plastic kratten, die aan de boven zijde van de lange kant ingedeukt wa ren. Deze meestal lichte ver vorming gaf aanleiding tot storingen zowel bij de uitpak- als bij de inpak- machines. Omdat de plastic kratten erop gemaakt zijn dat zij (met de „uit- 12 sparing" aan de onderkant) precies in elkaar passen en de stapel zodoende stabiliteit geven, veroorzaakten de in gedeukte exemplaren ook bij het pal- letiseren de nodige „trubbels". Voorheen werden deze kratten zoveel mogelijk van te voren van de afvoer- baan genomen. De heer Schapendonk, 40 jaar en sinds 1969 in de bottelarij werkzaam, vroeg zich op een gegeven ogenblik af, of het niet mogelijk zou zijn de ingedeuk te zijkanten van de kratten op een een voudige manier recht te buigen. Om dit te proberen, maakte hij gebruik van de enigszins uitstekende steunen (ijzeren paaltjes) van een rollenbaan. Toen dit zeer simpele hulpmiddel bleek te voldoen, stelde de heer Schapen donk voor een stuk pijp horizontaal aan de zijkant van een rollenbaan te laten lassen. Dit roestvaststalen stuk pijp, ongeveer dertig centimeter lang, zit er nu al ruim een jaar. Door de binnenkant van de zijwand van de krat op de „uitbuiger" te leg gen en stevig aan te drukken, krijgt men de lichte deuk eruit en kan de krat weer gewoon dienst doen. Erg hoge verwachtingen ten aanzien van de beloning had de heer Schapen donk niet. De voorlopige uitkering, eind vorig jaar, was al een geweldige verrassing en nu kwam daar nog eens 2350 gulden bij, met nog een aanvul lend bedrag in het vooruitzicht, omdat het idee ook in andere vestigingen toepasbaar is. De heer Schapendonk demonstreert hier hoe met een eenvoudig hulpmiddel (zie de andere foto) lichte deuken uit de plastic kratten gehaald kunnen worden. De duizend gulden dienden als basis voor de aankoop van een kleuren televisie. Het tweede bedrag wordt nog even bewaard, want over enkele maan den vieren de heer en mevrouw Scha pendonk hun koperen huwelijksfeest. Dat is dan in Drunen, waar zij met hun drie kinderen (meisjes) wonen. Mis schien stopt de heer Schapendonk nog wat van het geld in de grond. Zijn hobby is namelijk tuinieren, vooral het verbouwen van zijn eigen groenten en aardappels. En dat laatste is tegen woordig ook een goed idee BERICHTEN VAN DE C.I.B.C. Begin juni waren er reeds meer dan veertig aanmeldingen binnengekomen van succesvolle indeeëninzenders, die hopen even succesvol te zijn bij de loting voor een tiendaagse zeereis met de Eendracht. Alle aanmeldingen worden schriftelijk bevestigd met ver melding van het nummer, waaronder de aanmelding is ingeschreven. Per inzender wordt slechts één aanmelding geaccepteerd. De trekking, op 22 juli a.s. om 15.00 uur te Amsterdam, zal worden ver richt door notaris N. M. Posch. Dege nen die als de gelukkige winnaars uit de bus komen, moeten ook zelf de tocht maken en zij alleen krijgen het extra verlof en het zakgeld. Per 1 juni jl. is de plaatselijke ideeën buscommissie van Rotterdam-Zoeter woude als volgt samengesteld: ir. W. F. Schipper, voorzitter mevr. W. Hulsbos-Lievaart, secretares se R. E. Hinze, C. Brandwijk en D. J. Voets, leden. De benoeming van mevrouw Hulsbos betekent de komst van de eerste vrou welijke ideeënbusfunctionaris bij Hei- neken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 12