SPECIALE BLIKVERPAKKING VOOR AMERIKA AFSCHEID A. P. DE GROOT Eind december vorig jaar legde de heer A P. de Groot zijn werkzaamheden als general manager van onze brouwerijen in Indonesië, werkende onder de naam P.T. Perusahaan Bir Indonesia, officieel neer, om deze over te dragen aan zijn opvolger, drs. J.J. van der Burg. Hiermee werd een loopbaan afgesloten, die begon in 1930 en die met enige onderbrekingen als gevolg van oorlog en politieke verhoudingen zich overi gens geheel in Indonesië heeft afge speeld. De heer De Groot heeft het voornemen in Indonesië te blijven wonen en zal onze onderneming aldaar als adviseur blijven dienen. In de maand januari 1976 vond een aan tal bijeenkomsten plaats in Jakarta en Vol trots bekijkt exportdirecteur drs. P.P. Snoep (foto rechts) de nieuwe, speciaal voor Van Munching Co. in de Verenigde Staten, ontworpen verpakking. Het betreft hier een tweedelige 35,5 cl bus op een open tray waarbij de bussen bijeengehou den worden door de moderne hi-cone*. Op de andere foto toont mej. A. Volders, algemeen export assistent, de handige wijze waarop men zes bussen tegelijk oppakt, hetgeen vooral voor de thuisverbruikmarkt een eerste vereiste is. Tijdens de Seiamatan in de Tangerang-brouwerij. Van links naar rechts: mej. Wieneke de Groot, Joop Avé. mevrouw en de heer De Groot, mevrouw en de heer Van der Burg en de heer De Roy. Surabaya, waar personeel, afnemers, civiele en militaire autoriteiten en ove rige relaties afscheid hebben genomen van de scheidende general manager en kennis hebben gemaakt met de nieuw optredende general manager. Namens divisie internationaal was hierbij aanwe zig drs. A.J. de Roy, groepsdirecteur Azië/Australië. In Surabaya voerde het personeel ge heel met eigen kracht een zes uur du rende show op. In muziek, zang, dans en toespraken wisselden op oosterse wijze weemoed om het voorbije en hoop voor de toekomst elkaar af. In de Tangerang-brouwerij, bij Jakarta, werd in de kantine een zogenaamd Se iamatan aangeboden. Terwijl men in kleermakerszit en ongeschoeid op rieten matten was gezeten, werd, voorgegaan door de Iman, voor het persoonlijk geluk van de heer De Groot en dat van de heer Van der Burg gebeden. Daarna gebruikte men gezamenlijk een nasi-tumpeng. Een hi-cone is een aantal met elkaar verbonden plastic rin gen die de bierblikken bijeenhouden. Deze wijze van verpak ken maakt het de consument mogelijk zonder boodschappen tas toch enige blikken tegelijk te dragen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 9