Helikoptervlucht was 1 -aprilmop met dubbele bodem Martinair pAKTUUB No. De start van de proefvlucht was verplaatst van de Van der Helststraat naar de Mauritskade, waar de eerste passagiers zich verdrongen op de vliegtuigtrap. Na afloop kreeg de vluchtleider de rekening gepresenteerd. De bedrieger bedrogen.... Exact volgens het tijdschema streek de Hughes 300 op donderdag t april in Zoeter- woude bij de Van Zwietenplas neer. Om maar meteen met de wentelwiek uit de lucht te vallen, de proefvlucht met de helikopter op de eerste van de maand (april), aangekondigd in het vorige num mer van Vers van 't Vat, was een 1- aprilmop. Althans, dat dachten de meesten. 't Gekke was (en dat heb je nu eenmaal op zo'n dag) dat in Zoeterwou- de op het aangegeven uur wel degelijk de bewuste helikopter op de speciaal gemarkeerde plaats bij de Van Zwieten plas neerstreek. Dus toch? Nee, dit was de dubbele bodem Want nadat chef vlieger J. P. C. J. van Vonderen van Schreiner Airways door het ontvangst comité was begroet en de nodige foto's van dit historische gebeuren waren ge maakt, werd, duidelijk te lezen voor de vele toeschouwers achter de ramen van het kantoor, de boodschap „1 april" zichtbaar. Een luid boe-geroep was het antwoord. Intussen was er in Amsterdam het nodi ge op gang gekomen, buiten medeweten en verantwoordelijkheid van de redactie. Voor het kantoor aan de Mauritskade arriveerde een dieplader met daarop een vliegtuigtrap. Zelfs een charmante ste wardess ontbrak niet. De rode loper werd uitgelegd, men beklom en masse de vliegtuigtrap en liet, aan ballonnetjes, kleine, kartonnen helikopters opstijgen. Kortom, het was een complete happen ing. Door allerlei telefoontjes, die gezien de datum aanvankelijk niet au sérieux werden genomen, ontstond een gewel dige beroering. Ook de vestigingen aan de Van der Helststraat en in Den Bosch, zo bleek later, hadden op eigen initiatief nog een bijdrage aan de algemene ver warring geleverd. De grap mag dan ook wel als geslaagd beschouwd worden. Er is veel en hartelijk gelachen en de voor- en napret heeft een groot aantal mede- werkers-met-gevoel-voor-humor een geweldig stuk plezier bezorgd. Of er nog schriftelijke reacties zijn binnengekomen? Verscheidene. De meeste inzenders hadden de zaak wel door, maar reageerden stuk voor stuk met een geestige „oplossing". Twee ar- gelozen zagen het wel vliegen. Hun toe passelijke prijs hebben zij inmiddels ontvangen. Wij van de redactie tenslotte willen graag nog iedereen bedanken, die vóór en/of op 1 april een steentje heeft bijgedragen aan de dag van de lach. Heinete» rr- -r-r ty - T'T l Chef-vlieger Van Vonderen overhandigde de bedrijfsleider, ir. W. F. Schipper, een doos blikbier... wsmwm wvi rrw:4 ,y v 1 C; TO ICS tïf 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 7