DE KROON OP HET WERK De geschiedenis, ontwikkeling en huidige fabricage van de kroonkurk en andere flessluitingen in een notedop. De bekendste en meest gebruikte flessluiting in onze bedrijven is de kroonkurk. Mèt andere soorten doppen vervult hij in het hele produktieproces als laatste een zeer belangrijke functie: De fles afsluiten,verzegelen" en het bewaren van de inhoud mogelijk maken. Als zodanig vormt hij k Anno 1976 bedraagt het aantal van de door ons concern in Nederland voor het binnenland en enkele overzeese be stemmingen ingekochte kroonkurken meer dan anderhalf miljard per jaar. Aan en achter elkaar gelegd zouden deze vijftienhonderd miljoen kroonkurken een afstand van 45.000 kilometer overbrug gen en daarmee de aardbol ruimschoots kunnen omspannen. De kroonkurk is officieel vierentachtig jaar oud. Bin nen dertig jaar na zijn introductie verving hij elk ander type op zijn terrein; hem komt zeker een deel van de eer toe voor de machtige groei van de industrie van gebotteld bier en andere dranken, een industrie die vandaag de dag wereldwijd jaarlijks tientallen biljoenen kroonkurken gebruikt. Een stukje geschiedenis 'n honderd jaar geleden worstelden de bottelaars van koolzuurhoudende met het probleem van een goe de afsluiting van de fles. In die tijd waren -- al minstens tien verschillende sluitin- variërend van uitwendige kogels en vlakke, cirkelvormige ventielen tot kurk, proppen en beugelsluitingen. Uit het oogpunt van kostprijs en/of doel treffendheid waren zij echter geen van bruikbaar. In die tijd leefde er in Bal- (V.S.) een zekere William Painter, man met een vindingrijke geest. Hem komt de eer toe het probleem van de flessluiting afdoend te hebben opge lost. Het is merkwaardig, dat zelfs een zo eenvoudig voorwerp als de kroonkurk niet als een enkelvoudig, briljant idee kwam. Painter, die in 1884 het probleem begon te bestuderen, voegde eerst nog twee niet-volmaakte flessluitingen aan de lange lijst mislukkingen toe, voordat hij tot de kroonkurk kwam. Met zijn tweede idee was hij echter al zeer dicht bij zijn doel. Het was een rub ber schijf met een bolle bodem, die in een speciale groef aan de binnenzijde van de fles paste en die door de druk van binnenuit op zijn plaats werd gehouden. William Painter (links), de uitvinder van de kroonkurk. Dit was de eerste sluiting die goedkoop genoeg was voor éémalig gebruik. Maar Painter, die zich bewust was dat zijn „bottle seal" bepaalde gebreken had, zette zijn onderzoek voort om te trachten te komen tot de uiteindelijke „weggooi-sluiting". Reeds in 1889 experimenteerde hij met een metalen dop met diepe plooien, die over een geprofileerde ring op de hals Yul« Beoordeling van een bedrukte plaat, die zo juist uit de offset-drukmachine is gekomen. van de fles sloot en die door een schijfje van massief kurk het ontsnappen van gas voorkwam. Het was de eerste slui ting, die effectief kon worden bedrukt voor reclamedoeleinden. Daar het bo- venoppervlak van deze sluiting voorzien was van een ingeperste ring om het openen te vergemakkelijken, vertoonde deze dop veel gelijkenis met een kroon, welke naam zo passend was, dat hij uit eindelijk een begrip werd. Painter concentreerde al zijn aandacht op het perfectioneren van deze laag-in- prijs-zijnde dop. Met dit eerste ontwerp overschatte hij echter de moeilijkheid om een perfecte sluiting te verkrijgen. De rand was langer dan nodig was en de plooien waren te diep, terwijl de kurk- schijf aan de binnenzijde van de dop onnodig dik was; bovendien veroor zaakte de ring aan de bovenzijde lekka ge door de kurkbekleding heen. In 1890 liet Painter de ring weg, verkortte de plooirand en maakte het verwijderen van de dop gemakkelijker door de on derzijde van de rand een buitenwaartse ronding te geven. Dit was de eerste De foto 's op pagina 's 4. 5 en 6 zijn ge maakt in de fabriek van de Nederlandse Kroonkurk Maat schappij te Rotter dam. De drukkerij, waar zowel de decors van de kroonkurken als van de andere slui tingen op de platen aange- worden

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 4