SHANDY dat smaakt naar.... eh? Royal Club SHANDY SHANDY fris met een ietsje alcohol! ffoyal Ck SHANDY C. Stuivenberg Wachtchef opleiding processtu die ,,/efs Engels?" K. Brandt Marketing- manager frisdranken ,,'n Ietsje alcohol?" Met de enigszins geheimzinnige reclameslogan 'Shan dy, dat smaakt naareh?' zal vanaf 24 mei 1976 on der het merk Royal Club een nieuwe frisdrank op de markt worden gebracht. Shandy is een frisdrank die zich moeilijk laat vergelijken met de andere smaken. Het unieke ervan is dat Shandy is samengesteld uit twintig procent bier en tachtig pro cent limonade. Daardoor heeft Shandy een laag alcoholgehalte (0,9%). De benaming Shandy is afkomstig uit Engeland, waar deze drank algemeen bekendheid geniet en in vele soorten, vooral in horecabedrijven, verkocht wordt. In sommige pubs maakt men een eigen Shandy door het zelf mixen van bier en limonade. In Nederland kan men dit hier en daar vinden onder de namen Sneeuwwitje of Imitatie. Shandy zal voorlopig alleen in 200 cc flesjes op de markt verschijnen. Het is de bedoeling het produkt vooral via slijterijen, horecabedrijven in de recreatieve en sportieve sfeer (campings, sportkantines en dergelij ke), cafetaria's en wegrestaurants te verkopen. De consumentenprijs zal 0,59 per flesje bedragen met een tijdelijke introductieprijs van 0,49 per flesje. In overleg met de stafdienst personeelzaken is besloten ook het personeel in de gelegenheid te stellen met Shandy kennis te maken. Daartoe is besloten om in juni a.s. Shandy tegen een speciale prijs van 6,- per krat van 24 flesjes als vijfde krat voor u ter beschikking te stellen. Wij hopen dat velen onder u van deze gelegenheid ge bruik maken en voor zichzelf zullen proberen de smaak van de nieuwe Royal Club Shandy thuis te brengen. J. Korthals Altes Landelijk verkoopleider speciale markten ,,Fris met 'n schuimkraag?" D. Marck Landelijk verkoopleider thuisver- bruik ,,lk zou het echt niet weten!" :iBSHANDY- ROYAICIU» :IYDV'-ROYAL CLUB SHANDY- BIEK (CAT. 1) EN 80% LIMONADE (0.9 A- '^HOlJD 0,2 LITER-25 CT. STATIEGELD

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 3