AMSTERDAM II KIESGROEP1 BUNNIK KIESGROEP 1 wmmmm R.J. Scholier 36jaar, Meet-en regeltechniek, 13dienstjaren. N.V.V.-kandidaat. K.L. van de Werff 30jaar, Fustenvulafdeling, 2 dienstjaren. N.V.V.-kandidaat. H. Stenken 25jaar, Instrumentmakerij, 2 dienstjaren. N.V.V.-kandidaat. KIESGROEP 2 L.J.B. Koch 60jaar, Mech.Werkplaats 22 dienstjaren, Oud-lid OR, kaderlid N.V.V. N.V.V.-kandidaat. E. Timmer 25jaar, Intern transport, 7 dienstjaren, Bedrijfsledengroep N.V.V. N.V.V.-kandidaat. D.J. Noordam 24jaar, Elektrotechnische werkplaats, 2 dienstjaren. N.V.V.-kandidaat. H. van der Waart 41 jaar, Lagerkelder, 11 dienstjaren. N.V.V.-kandidaat. KIESGROEP 3 J. Spel 46jaar, Bottelarij, 30 dienstjaren, Lid OR, Lid Commis sie bedrijfsleider. N.V.V.-kandidaat. W.K.M. Arens 24jaar, Bottelarij, 3dienstjaren. N.K.V.-kandidaat. J.C. Gans 47 jaar, Magazijn, 29 dienstjaren, LidOR/COR, bestuurslid Heineken personeelfonds. N.V.V.-kandidaat. W.M. Sprengers 46jaar, Mouterij, 26 dienstjaren, Lid OR, Lid Commis sie bedrijfsleider. N.V.V.-kandidaat. 51 jaar, Bouwkundige werkplaats, 16 dienstjaren, Lid OR, Kaderlid N.K.V. N.K.V.-kandidaat. P. N. Elsthout 42 jaar. Bedrijfsbureau, 18 dienstjaren, Secretaris OR. Personeels-kand. P. M. H. Kuijer 30jaar Bottelarij, 4 dienstjaren. N.V.V./N.K.V.- kandidaat J.C. v. Kampen 43jaar, Commercieel technische dienst, 23 dienstjaren. N.V.V.-kandidaat. KIESGROEP 4 F.J. Webbink 51 jaar, Plaatselijke administratie, 5 dienstjaren, LidOR/COR. N.V.V.-kandidaat. R.F. Altena 32jaar, Centrale diensten horeca, 9 dienstjaren, LidOR/COR, bestuur Coöp- woonvereniging. V.H.P.-Heineken- kandidaat. K. Fortanier 33jaar, Centrale diensten thuisverbruik, 8dienstjaren, Bestuur voetbal vereniging en toneelclub V.H.P.-Heineken- kandidaat. J.J. Fransen 42jaar, Centrale verkoop administratie, 20 dienstjaren. V.H.P.-Heineken- kandidaat. J. Huitema 44 jaar, Technische dienst, 19 dienstjaren, LidOR/COR, C.AO.-commissie. N.V.V./N.K.V.- kandidaat. J. Th. van Buuren 29 jaar, Magazijn, 9 dienstjaren, Huurderscommissie. N.V.V./N.K.V.- kandidaat. H.L. van Dalen 51 jaar, Technische dienst, 5 dienstjaren, LidOR/COR. N.V.V./N.K.V.- kandidaat. G. van den Bunt 28jaar, Technischedienst, 2 dienstjaren, N.V.V./N.K.V.- kandidaat. J. Pijtak 58jaar, Landelijke diensten commercie, 20dienstjaren, Lid OR. V.H.P.-Heineken- kandidaat.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 37