ROTTERDAM KIESGROEP 2 vervolg 's-Hertogenbosch C. J. de Hond 42jaar, Bottelarij, 7 dienstjaren. A.C.V.-kandidaat (België). J. L. Thielemans 46jaar Bottelarij, 6 dienstjaren. A.C.V.-kandidaat (België). KIESGROEP 2 KIESGROEP 3 E.C.Waldt 31 jaar, Plaatselijke administratie, 7 dienstjaren. Personeels-kand. J. Worms 27jaar, Export transport, 10 dienstjaren, Voorzitter jongeren- club. Personeels-kand. J. A. Zweck 27 jaar, Centrale verkoop administratie, 8 dienstjaren. Personeels-kand. J. Broomans jr. 28 jaar, Centrale verkoop administratie, 6 dienstjaren, Lid OR, lid C.A.O.- commissieN.V.V. N.V.V.-kandidaat. P. M. M. van Rooy 40 jaar, Centrale verkoopadmin., 18 dienstjaren, Best. ouderver., kaderl. Unie B.L.H.P. Unie 6.L.H.P.- kandidaat. A. H. Pols 53 jaar, Verkoop horeca, 11 dienstjaren, Bestuur watersport vereniging. V.H.P.-Heineken- kandidaat. J. J. de Roode 38 jaar, Bottelarij, 21 dienstjaren, Bestuur Heineken personeelfonds. V.H.P.-Heineken- kandidaat. A. Contein 37jaar, Export transport, 14 dienstjaren, Bestuur voetbal vereniging. Personeels-kand. A. H. de Jager 33 jaar, Plaatselijke administratie, 10 dienstjaren, Lid OR, bestuur personeelsvereniging. Unie B.L.H.P.- kandidaat. M. P. H.J.de Goey 28jaar, Gewestelijk ver koopsecretariaat, 5 dienstjaren, Besturen diverse sportverenigingen. V.H.P.-Heineken- kandidaat. J. P. Boom 27jaar, Crediteuren administratie, 10dienstiaren. Personeels-kand. J. M. Beckmann 32 jaar, Verpakken, 4 dienstjaren, Lid OR. Personeels-kand. P. A. van Baarle, 29 jaar, Centrale salaris administratie, 8dienstjaren, LidOR/COR, bestuur voetbal- Ni. F. Hendriks 36jaar, Interne dienst, 10 dienstjaren, Lid comm. van de bedrijfsleider, lid oudercommissie. Personeelskand. C. Kroep 53 jaar, Bottelarij, 36 dienstjaren, Oud-lid OR. Personeels-kand. KIESGROEP 4 A. Th. de Rooy 54 jaar, Garage, 24 dienstjaren, Lid OR/COR, Voorz. Ver. van Leidingge vend en Stafperso neel 's-Hertogenbosch. V.H.P.-Heineken- kandidaat. L. P. NI. de Jonge 37 jaar, Dranken groothandels, 14 dienstjaren, Oud bestuurslid Ver. Hoger Pers., lid Alg. Raad Stichting Heineken Pensioenfonds. V.H.P.-Heineken- kandidaat- J. W. NI. Beckmann 31 jaar, Bedrijfsbureau, 4 dienstjaren, Bestuur landelijke ruitervereniging. Unie B.L.H.P.- kandidaat. L. v.d. Velde 28jaar, Heineken rekencentrum, 6dienstjaren, Best. huiseig.vereniging, best.schoolver. Personeels-kand. vereniging. Personeels-kand. KIESGROEP 3 R. Hazebroek 25 jaar, Heineken rekencentrum, 6 dienstjaren. Personeels-kand. J. M. A. de Langen- Buschgens 45 jaar, Centrale verkoop administratie, 14 dienstjaren. Personeels-kand.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 36