's-H ERTOGENBOSCH KIESGROEP 1 A. van Dinther 27 jaar, Bottelarij, 6 dienstjaren, Bottelarij commissie. N.K.V.-kandidaat. KIESGROEP 2 G. J. Govaarts 47 jaar, Bedrijfsbureau, 19 dienstjaren, LidO.R. V.H.P.-Heineken- kandidaat. L. v. d. Bergh 46 jaar, Brouwen, 21 dienstjaren. N.K.V.-kandidaat. L. W. Brancart 43 jaar, Brouwen, 12 dienstjaren, Bestuurslid Heineken Fanfare. N.K.V.-kandidaat. A. J. Veldhoen 37jaar, Verkoop frisdranken, 9 dienstjaren, Oud-lid OR. Personeels-kand. J. A. Mulders 48jaar, Storingsdienst, 11 dienstjaren, Lid OR. N.K.V.-kandidaat. H. J. Schriemer 40jaar, Meet-en regeltechniek. 16 dienstjaren, Bestuur fotoclub. N.K.V.-kandidaat. P. J. M. Stams 30jaar, Bottelarij, 8 dienstjaren, LidOR/COR. N.K.V.-kandidaat. M. A. G. v. d. Linden 27 jaar, Intern transport, 10dienstjaren. N.V.V./N.K.V.- kandidaat. KIESGROEP 3 P. Sassen 28jaar, Technologische dienst, 5 dienstjaren. V.H.P.-Heineken- kandidaat. KIESGROEP 4 L. W. M. van Bijnen 31 jaar, Intern transport, 5 dienstjaren, Contactcommissie intern transport. N.K.V.-kandidaat. n, iken- P. A. F. van Hoek 44jaar, Kwaliteitsdienst, 5 dienstjaren, Oud-lid OR. N.K.V.-kandidaat. H. A. Th. Stuiver 37 jaar, Bottelarij, 10 dienstjaren, Bedrijfsledengroep N.K.V.-kandidaat. H. ledema 35 jaar, Bottelarij, 4 dienstjaren. N.V.V.-kandidaat W. H. M. Leeuwis 38 jaar, Intern transport, 11 dienstjaren, Lid CAO-commissie, afd. bestuur N.V.V. N.V.V.-kandidaat. J. H. Wienen 38jaar, Energiedienst, 11 dienstjaren, secretaris bedrijfs ledengroep N.V.V. N.V.V. kandidaat. vervolg Bunnik J. G. Maas 47iaar, Centrale verkoop administratie, 9 dienstjaren, LidOR/COR, Raads lid gem. Bunnik. Unie B.L.H.P.- kandidaat. A. H. Bunschoten 37 jaar, Verkoop frisdranken, 14 dienstjaren. Personeels-kand. J. H. van Gog 44 jaar, Garage, 23dienstjaren, LidOR, Kaderlid N.K.V. N.K.V.-kandidaat. J. C. Mink 53iaar, Bottelarij, 20dienstjaren, Oud best -lid voet- Dalver. Heineken, best. plaats, per soneelsvereniging. N.K.V.-kandidaat. G. J. J. van Alphen 45jaar, Bottelarij, 10 dienstjaren, LidOR/COR. N.V.V.-kandidaat. H. P. Hoek 44jaar, Brouwen, 11 dienstjaren, Lid OR, afdelings secretaris N.V.V. N.V.V.-kandidaat. W.A.M.van Rijnsoever 41 jaar, Bewaking en portiers, 7 dienstjaren, LidO.R. N.V.V./N.K.V.- kandidaat. C.A. van Schaik 27 jaar, Intern transport, 8 dienstjaren. N.V.V./N.K.V.- kandidaat.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 35