AMSTERDAM I KIESGROEP 1 J. Richard 48jaar, Fysieke distributie, 16 dienstjaren, Lid OR. N.V.V.-kandidaat. P. Vonk 41 jaar, Plaatselijke administratie 17 dienstjaren, LidOR/COR. V.H.P.-Heineken- kandidaat. D. Th, Bennink-Olij 24 jaar, Gedistilleerd en wijn, 3 dienstjaren, Bedrijfsledengroep N.V.V. N.V.V.-kandidaat. KIESGROEP 3 A. Bogaard 31 jaar, Plaatselijke administratie 8dienstjaren, Lid OR. N.V.V.-kandidaat. F. C. Heithuis 34jaar, Reclame-service, 12 dienstjaren, Lid OR, bestuur sportvereniging. C.N.V.-kandidaat. A. F. M. Krijger 32jaar, Documentatie centr Commercie, 10 dienstjaren, Lid OR, lid gemeenteraad 's-Graveland. C.N.V.-kandidaat. J. van Akkeren 48jaar, Mech. Werkplaats, 15 dienstjaren, Lid OR, Lid Commissie bedrijfsleider. N.V.V.-kandidaat. P.J.A. van den Berg 32jaar, Energie-en storingsdienst, 7 dienstjaren, Lid OR, Bedrijfsle dengroepN.V.V. N.V.V.-kandidaat. W. Willemse 46jaar, Lagerkelder, 10dienstjaren, Bedrijfsledengroep N.V.V. N.V.V.-kandidaat. G. van Kooten 26jaar, Meet- en regeltechniek, 4 dienstjaren. Personeels-kand. A. Kriek 25jaar, Plaatselijke administratie, ödienstjaren, Lid OR. Personeels-kand. KIESGROEP 4 E. F. Keesman 55jaar Werkplaatsen, 29dienstjaren, Oud-lid OR. V.H.P.-Heineken- kandidaat. A. Volders 30 jaar, Divisie internationaal, 11 dienstjaren. Personeels-kand. A. W. F. Kroon 50 jaar, Divisie internationaal, 25 dienstjaren Oud-lid OR, bestuur „Huisen Hof" U.A. V.H.P.-Heineken- kandidaat. P. C. Duyn 44 jaar, Verkoop horeca, 7 dienstjaren. V.H.P.-Heineken- kandidaat. P. M. Lakeman 53 jaar, Administratieve organisatie, 36 dienstjaren, Oud-lid OR. V.H.P.-Heineken- kandidaat. J. Kern 51 jaar, Verkoop horeca, 17 dienstjaren, LidOR.Oud-voorz. tennisvereniging. V.H.P.-Heineken- kandidaat. A. Meyer 44 jaar, Technischedienst, 21 dienstjaren. V.H.P.-Heineken- kandidaat. C. J. Melcherts 41 jaar, Econom .zaken, 10 dienstjaren. Lia OR, lid gemeenteraad. V.H.P.-Heineken- kandidaat. KIESGROEP 2 D.E. Karman 56 jaar, Procescontrole, 21 dienstjaren, Bedrijfsledengroep N.V.V., lid districts- raad N.V.V. N.V.V.-kandidaat. A.A. Landa 43jaar, Kaartenkamer 16 dienstjaren, Lid OR. N.V.V.-kandidaat. C. Broers 27 jaar, Procescontrole, 8 dienstjaren, Bedrijfsledengroep N.V.V. N.V.V.-kandidaat.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 34