FILM/FOTOGRAFIE TONEEL BALLET/MUZIEK KWARTETSPEL 80 ACHTEN IN VIERKAMP regisseur dapperboy lampenist jan Kiek souffleur acteur toneelmeester kleedster cl» nge-n1 prima toallspina ^nczikant dansen Onder auspiciën van de NOS werd op maandag 23 februari in het Amsterdamse Mickery Theater voor de vierde maal de Multy Media Meeting gehouden. Een kleine vijfhonderd personen, die op een of andere wijze met de theaterkant van de televisie te maken hebben, zoals acteurs en actrices, dansers, cabaretiers, musici, regisseurs, filmers, de corontwerpers en journalisten, ontmoetten elkaar om over 'het vak' te praten. Teneinde de communicatie tussen al deze mensen op gang te brengen werd een kwar tetspel ontwikkeld, dat bij binnenkomst aan alle gasten werd uitgedeeld. Hans van Hoogdalem van onze reclame-service maakte 24 cartoon-achtige tekeningen, die de verschillende groeperingen in beeld brachten. Deze niet alledaagse activiteit van de afdeling reclame-service bleek bijzonder aan te slaan en de unieke kwartetspellen zullen ongetwijfeld hun weg van de gelegenheidsverzamelaars naar de echte collectionneurs vinden. Traditiegetrouw is met de Heineken Roeivierkamp het roeiseizoen 1976 geopend. NieT minder dan 80 zogeheten 'achten' kwamen in het weekeinde van 20 en 21 maart op de Amstel te Amsterdam in actie bij dit door de Amsterdamse Studenten Roei Vereniging 'Nereus' georganiseerde evenement. Met zeer veel populaire informatie zorgde televi siereporter Theo Koomen ervoor dat ook het niet-ingewijde publiek het wedstrijdverloop kon volgen. En dat vaak tot groot vermaak van de honderden roeifans langs de kant. Heineken's hoofd Public Relations, mr. J. Th. Kappelle, kon op zondagmiddag de grote Heineken-trofee overhandigen aan de overall-winnaar van deze op de schaatsvierkam- pen geënte roeiwedstrijden, de ereklasse 'acht' van het 90-jarige Nereus. Zaterdag gaf de heer A. H. Heineken acte de présence, zowel bij de wedstrijden als bij de aansluitend gehouden lustrumreceptie. De vele Heinekenreclame-uitingen langs en op de Amstel gaven aan dit voortreffelijk verlopen evenement de 'finishing touch'. Een nieuw rubriekje met zo maar wat geinige, geestige gezellig-prikkende opmerkin gen, anekdotes en wat dies meer zij, uit het hele concern. Inzendingen zijn welkom; zij moeten wèl voor iedereen of althans voor een grote groep lezers „begrijpelijk" zijn. De redactie beoordeelt of de in houd gevat genoeg is om te worden opgenomen. Zelf thuis achter de bar" gaan staan: Uit een ander(mans) vaatje tappen. Omstandigheid, waardoor geen winst wordt gemaakt: Profijte-lijk. De kans bestaat dat de Vijverlaan in Zoeterwoude wordt herdoopt in Van de Vijverlaan. De 1-novemberwet: Horecater. Een (intern) poststuk kwam van de BUL en ging via de HEL naar de BOK, pardon, de LEEUW, onderweg ZWOL het op, het kwam daarna bij RIE om ten slotte in 't CROOS te verdwijnen. Zoeterwoude mag dan een batterij Apollo's (verticale tanks) hebben, de eerste Apollo bij Heineken werd destijds gelanceerd op Cape Carnaval. ,,De man van zes miljoen" mag geen Hoppe drinken... Anders wordt hij weer mens. Bij het afscheid van een lid van de raad van bestuur: Ton in de ton viel niet in duigen: om zijn woorden moest men menigmaal juichen: het scheiden zal ons nog lang huigen. In Zoeterwoude heeft ,,de vrouw van het eerste uur" ons verlaten. Dit is geen anekdote. Wel was er een aardig annekedootje. Uit Vers van 't Vat: Heineken is het enige bier dat aan boord van de Concorde wordt geschonken... Uit Whitbread News: Whitbread Brewmaster is het enige bier dat aan boord van de Concorde wordt geschonken... Conclusie: De Concorde zal dan wel een dubbeldekker zijn! Afscheid nemen: monnikenwerk. Met Marcel Eijck, de organisator van de Amstel-Goldrace kun je een boom opzetten over de wielrennerij. Eijckeboom. 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 31