WERELDKAMPIOENSCHAP SJOELEN FRANSE BIERTAPPERS OP BEZOEK HULSTKAMP TIJDELIJK FILMSTUDIO HEINEKEN PROOST HEINEKEN PROOST HEINEKEN PROOST 'ST HEINEKEN PROOST HEINEKEN PROOST HEINEKEN PRO HEINEKEN PROOSTHEINEKEN PROOSTHEINEKEN PROOST 1ST HEINEKEN PROOST» HEINEKEN PROOST» HEINEKEN PRC HEINEKEN PROOSTHEINEKEN PROOSTHEINEKEN PROOST iST»HEINEKEN PROOST» HEINEKEN PROOST» HEINEKEN PRC HEINEKEN PROOST»HEINEKEN PROOST» HEINEKEN PROOST 1ST»HEINEKEN PROOST»HEINEKEN PROOST» HEINEKENPRC HEINEKEN PROOST» HEINEKEN PROOST HEINEKEN» PROOST 'ST»HEINEKE:N PROOST HEINEKEN PROO STHEI NEKEN PRC HEÏNEKËN»p-,ROO£ST»HEINEK EN'© PROOST»* HEIn'EKIHN«»PR.DOST 'ST# HEINEKEN PROOST«HEINEKEN PROOST »«f I NEKENi» PRC HEI NEKEN PROOST» H EINEK EN PROOSTHEINEKENI» PROOST 'ST HEINEKEN »PROOST»HEÏNEK EN PROOST» HEIN EIKEN» PRO HEINEKEN PflOOEiT«HEINEKEN PROOST»!HEINEKEN PROOST 'ST» HEINEKEN PROOST HEINEKE'.N PROOST HEINIEKEN PRO HEÏN'tKtN PROOST» HEINEKEN PROOST» HEÏiVEKEN» PROOST iST» HEINEKEN «PROOST»HEINEKEN PROOST» HEINEKEN PRO HEINEKEN «PROOST»HEINEKEN «PROOST»HEINEKEN «PROOST 'ST»HEINEKEN PROOST» HEINEKEN PROOST» HEINEKEN PRO HEINEKEN PROOST» HEINEKEN PROOST» HEINEKEN PROOST 'ST» HEINEKEN «PROOST» HEINEKEN «PROOST» HEINEKEN «PRO HEINEKEN PROOST» HEINEKEN PROOST» HEINEKEN PROOST 'ST» HEINEKEN PROOST» HEINEKEN PROOST HEINEKEN PRO HEINEKEN PROOST» HEINEKEN PROOST» HEINEKEN PROOST Het bescheiden gezelschapsspel sjoelen heeft in de loop van de tijd zoveel aan populariteit gewonnen, dat er enige tijd geleden zelfs een wereldkampioenschap gehouden is. In Al phen (N.Br) heeft dit wereldkampioenschap sjoelen plaatsge vonden op 13 en 14 maart jl. Tientallen sjoelliefhebbers streden daar in een sportieve sfeer en onder het geweldige lawaai van ketsende schijven om de ereprijzen, beschikbaar gesteld door het concern. Koelsis- sende Pepsi begeleidde het spektakel en leste op de juiste ogenblikken de grootste dorst. Een leuk evenement dat in de toekomst zeker herhaald zal worden. Op de Franse horecavakbeurs Salon Equip'Hotel genoemd werd eind vorig jaar een biertapwedstrijd georganiseerd. Hieraan namen scholieren deel van detailhandelsopleidingen. Organisatoren van de wedstrijd waren, behalve de betrokken school, ook de belangrijkste twee werkgeversorganisaties in de branche en de biergroothandelaren. Alle deelnemers hadden zojuist drie dagen praktijk achter de rug in de stands van de brouwerijen die op de beurs aanwezig waren. Ze waren daardoor hevig geïnteresseerd geraakt in de kunst van het biertappen en de wedstrijd verliep dan ook ui terst geanimeerd. Onze agent in Parijs, „La Bière Pousset" had als hoofdprijs een reis aangeboden naar München en Amsterdam. En zo waren de drie winnaars: Luc Guilley, Bruno Baert en Bernard Porchet onze gasten op 24 en 25 maart jl. Ze bezochten onze brouwerij aan de Mauritskade, waar vooral de commercieel technische dienst hun belangstelling had en ze dronken na tuurlijk ook een paar goede glazen Amstel bier in het centrum van Amsterdam, onder meer bij Hoppe op 't Spui. Het pand van Hulstkamp aan de Rotter damse Maaskade fungeerde van 15 tot en met 26 maart als decor voor een aan tal scènes uit de televisieserie Tussen wal en schip onder regie van Eimert Kruithof. De heer B. P. M. M. Hoogeweegen, die aan de Maaskade zetelt, heeft geduren de deze twee weken zijn kamer afge staan om plaats te maken voor Bob de Lange, die daar kantoor hield als reder Glas. Tussen wal en schip, een co-produktie van de BRT (België) en de VARA, gaat over het wel een wee van de binnen scheepvaart gedurende de laatste paar jaren. Gemiddeld waren er vijfentwintig man per dag aanwezig om alles op rol letjes te laten verlopen. Op de foto is Bob de Lange (rechts) in gesprek met „zijn" schipper Peter Tuin man. Geheel links ziet u de camera ploeg. 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 30