DIVERSE VAATJES GESLAAGD AMSTERDAM II ONZE DIENST VERLIETEN LASCURSUS AMSTERDAM STADHOUDERSKADE In memoriam N.HUMME De heer W. A. Vermaas is op 11 maart naar Indonesië vertrokken, waar hij sedert 12 maart de functie van Electrotechnical Super visor bekleedt bij P. T. Perusahaan Bir Indo nesia. De heer en mevrouw F. Huybrecht zijn op 14 maart voor verlof uit Kisangani in België aangekomen. Na een korte periode te zijn gedetacheerd bij Nigerian Breweries Ltd. in Lagos is de heer E. P. van Vliet sedert 16 maart wederom werkzaam op de afdeling West en Zuid Afrika Technisch in Zoeterwou- de. De familie L. A. P. Stoltenkamp is op 19 maart voor verlof uit Jakarta in Nederland aangekomen. De heer Ch. Bussmann is, na zijn verlof in Zwitserland te hebben doorge bracht op 22 maart weer teruggereisd naar Bukavu. De heer H. J. Hofman is, na het verlof in Nederland te hebben doorgebracht op 22 maart teruggereisd naar Lagos. Na genoten verlof is de familie B Th. Hoedt op 26 maart teruggereisd naar Lagos. De familie W. Meijer is op 26 maart vertrokken naar Moundou. Sedert 27 maart vervult de heer Meijer de functie van Mécanicien bij Brasse ries du Logone S.A. De familie W. R. van der Snoek is op 29 maart voor verlof uit Moundou in Nederland aangekomen. De familie M. H. de Jong is op 3 april naar Nigeria vertrokken. De heer De Jong vervult momenteel de functie van Mechanical Engineer bij Nigerian Brewe ries Ltd. in Lagos. A. van der Heyde (verk. thuisverb. bier) voor het diploma public relations E.S.W. ZOETERWOUDE H. Stoof (economische analyse) voor het diploma M.B.A. BUNNIK Mevr. S. C. M. Splinter-Gademan en mej. G. Meerbeek (beiden kantine) voor het diploma gastenverzorging. J. Fernandez Blasco, lagerkelder A/Hel J. C. van 't Schip, mechn. werkplaats, A/Hel mevr. A. A. Smit-Schuiten, kantine, A/Hel M. G. R. H. Damen, mechn. werkplaats, A/Hel mej. D. E. I. van Dongen, pi. administratie, A/Wet J. A. M. Smeets, C. V. A., R/Cr. mevr. E. Cool-Verhoeve, E. T. A., R/Cr. H. F. J. Eltink, adm. organisatie, H/Rie A. J. J. Vogels, int. transp., H/Zand A. C. v.d. Ven-v.d. Heyden, buitenland G. W. Voskamp, buitenland Gevraagd: Klederdrachtkaarten van de gehe le wereld. J. de Kraai, postkamer Zoeterwou- de/van Duylstraat 72, Rotterdam-7. Gevraagd: Wie heeft er nog Maastrichts aar dewerk in huis, om mijn verzameling aan te vullen. Eventueel tegen vergoeding. Berthy Brouwer-Nijsse. Tel. na. 18.00 uur: 020 - 990269. Gedurende de afgelopen maanden is er op de brouwerij aan de Stadhouderskade een, door A.V.A.L. (opleidingsinstituut voor las- en snij- techniek) te Rotterdam georganiseerde las cursus gehouden. Hieraan werd door 24 me dewerkers van de werkplaatsen en van de energie- en storingsdienst met succes deel genomen. In verband met de ploegendiensten is deze cursus, waarvan het doel was de deelnemers praktische vaardigheid en theoretische ken nis bij te brengen, twee keer, namelijk op 19 en 26 maart jl. onder een gezellig biertje af gesloten. Ir. P. E. Röhrig, produktieleider Stadhouders kade, overhandigde de deelnemers de ver klaringen van AVAL en gaf aan de heer H. Lugthart, de docent, een „examenstuk" ais herinnering aan deze geslaagde cursus. De heer G. van Kooten, meet- en regeltechnicus Amsterdam I, overhandigde de heer Lugthart een V2 yard of aleglas met een plantje, namens de deelnemers. De foto werd genomen op 26 maart jl. De hierop (vanwege de ploegendienst) ontbre kende deelnemers zijn de heren J. J. Pesman, D. J. W. Overmaat, P. J. Heller, M. Manches ter, G. Knobbe, L. C. J. van de Bergh, P. J. A. van de Berg, J. J. Velderman, G. A. van Hanja, C. Tolsma en C. Lucke. Te midden van enkele collega's staan op de foto een aantal deelnemers aan de lascursus. V.l.n.r. zittend: de heren P. Rijnders, P. Krui- ver. chef van de energie- en storingsdienst. H. Lugthart, de docent, J. Kolsteeg en T. A. de Jong. Staande v.l.n.r.: de heren J. Moes, wachtchef E.S.D., E. F. Keesman, chef van de werk plaatsen, M. A. Sporrel, P. Mulder, H. A. van Wijk, J. J. Kramer, J. A. M. A. van Batum, F. H. Lang, P. Bakker, A. G. Masmeyer, M. Mühle- bach, J. van Kampen, J. C. van 't Schip, M. G. R. H. Damen en G. van Kooten. Op zondag 28 maart 1976 overleed geheel onverwacht, op 53-jarige leef tijd, de heer N. Humme. De heer Humme kwam in 1956 in dienst bij Bokma B.V. als vertegen woordiger, in welke functie hij een groot aandeel heeft gehad in de op bouw van dit merk tot wat het nu is. Na 1971 werden de verantwoordelijk heden voor de heer Humme groter, omdat toen het gedistilleerd-pakket werd uitgebreid met de merken Coe- bergh en Hoppe. De heer Humme was een harde en se rieuze werker, die bij de handel zeer gezien was. Zijn collega's zullen hem missen als een vriend bij wie men nooit, voor wat dan ook, tevergeefs aanklopte en die met een grote dosis humor alles in de juiste banen wist te leiden. De grote belangstelling tijdens de be grafenis moge voor zijn vrouw en kin deren, bij het ervaren dat zovelen ge schokt en bedroefd waren door dit plotseling verscheiden, een troost ge weest zijn. Moge hij rusten in vrede.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 29