PERSONALIA BUITENLAND DANKBETUIGINGEN 760401 AMSTERDAM I Gehuwd: J. v.d. Voort (kelders) met mej. C. S. Eelman mej. Y. v.d. Schaaf (arb.zaken) met de heer J. D. W. L. v. Beek Geboren: Maleka, d.v. A. b. M. Chatyan (belading) Sophia I. D., d.v. W. B. J. Philippa (div. internat.) Patrick, z.v. J. A. Swagerman (pl.adm.) AMSTERDAM II Gehuwd: H. Stein (lagerkelder) met mej. H. M. T. Tol J. Mourino Vazquez (bottelarij) met mej. M. A. R. Exposito Marcelino T. A. Timmer (verk. thuisverbr. bier) met mevr. J. E. Lut Geboren: Ali, z.v. M. D. A. Laksir (bottelarij) Cornelis H. A., z.v. A. H. Hakkert (bottelarij) Marc, z.v. J. A. van Wijk (person.zaken drankengrhs) ROTTERDAM Gehuwd: Mej. W. F. M. v.d. Luytgaarden (pl.adm.) met de heer F. Everling mej. K. V. J. Hulscher (pl.adm.) met de heer M. P. M. Zegers Geboren: Lisette, d.v. Th. B. Buunen (H.R.C.) Wendy, d.v. P. J. Tromp (C.V.A.) DEN BOSCH Gehuwd: W. P. Wagemans (bottelarij) met mej. A. C. E. M. Jansen T. G. P v.d. Pol (bottelarij) met mej. J. M. Vos F. J. M. M. Geurtz (bedr.bur.) met mej. J. M. P. Delmee mevr. G. de Laat (gew.verk.seer.) met de heer G. de Goey Geboren: Richard, z.v. W. A. de Vaan (bottelarij) Audrey, d.v. B. A. M. Zegers (bottelarij) Ramona, d.v. E. J. J. de Fretes (gistkelder) Michel, z.v. J. A. Budde (int. dienst) Hendrikus, z.v. F. J. v.d. Velden (bottelarij) Niels, z.v. A. A. Willemse (bottelarij) BUNNIK Geboren: Michael, z.v. C. Lam (laboratorium) Anita, d.v. A. Hufnagel (bottelarij) Dennis, z.v. G. van Rossum (bottelarij) LEEUWARDEN Geboren: Monique, d.v. B. Wijbenga (produktie) HATTEM Geboren: Helma R., d.v. J. Hoedemaker (bottelarij) Mede namens mijn vrouw dank ik allen die ter gelegenheid van mijn afscheid op 27 februari jl. blijk hebben gegeven van hun belangstel ling en voor de fraaie geschenken, die wij hebben ontvangen. F. H. Steeneken Mede namens mijn echtgenote en kinderen wil ik de directie, chefs en collega's van de brouwerij bedanken voor de mooie cadeaus en de fijne dag ter gelegenheid van mijn 25- jarig jubileum. Nogmaals hartelijk dank. J. de Waal Mede namens mijn vrouw dank ik de directie voor de attentie en grote verrassing, ons ge geven bij de herdenking van ons 50-jarig hu welijk. J. Broers Namens mijn lieve vrouw Mia, wil ik langs deze weg al degenen die, in welke vorm dan ook, blijk van medeleven hebben getoond tijdens haar ziekte, het overlijden en de begrafenis, hartelijk dankzeggen. Uw overweldigende belangstelling was voor mij en mijn kinderen een bijzondere troost en steun. Hiervoor onze oprechte dank. W. Bijlmakers, Meriam, Frank Een afscheid is iets anders dan een jubileum. Hoe dan ook, dit afscheid is voor mijn vrouw en mij een onvergetelijke gebeurtenis gewor den. Ik mag wel zeggen, 't was ouderwets goed! Mijn vrouw en ik danken u allen voor de mooie cadeaus, bloemen en planten, tele grammen en zeker voor uw aanwezigheid in de raadskelder. Daarbij wil ik niet vergeten de heer J. 't Hart en zijn „crew" voor de prima verzorging te bedanken. Wij wensen Heine- ken veel goeds en een gezonde groei, want dan zal het de medewerkers in dit mooie be drijf zeker goed gaan. C. J. J. van Rijsinge Mede namens mijn vrouw wil ik directie en medewerkers hartelijk danken voor de be langstelling, ondervonden bij ons 40-jarig hu welijk. C. F. Meijer Langs deze weg wil ik, mede namens mijn echtgenote, directie, chefs en collega's har telijk dankzeggen voor de cadeaus en de be langstelling die mij ten deel vielen ter gele genheid van mijn 25-jarig jubileum. M. J. Kling Voor de cadeaus en belangstelling ter gele genheid van mijn 25-jarig jubileum wil ik langs deze weg, mede namens mijn vrouw en kin deren, directie, chefs en collega's hartelijk dankzeggen. H. G. Vulto Mede namens mijn echtgenote en kinderen, wil ik de directie en allen die ertoe bijgedra gen hebben om mijn 25-jarig jubileum tot een onvergetelijke dag te maken, nogmaals har telijk bedanken. C. Kortekaas Mede namens mijn vrouw wil ik allen hartelijk dank zeggen voor de vele cadeaus en de grote belangstelling die de dag van mijn 40- jarig jubileum onvergetelijk hebben gemaakt. C. J. Felperlaan In Zoeterwoude, op 1 april, om kwart over tien, Daar hield men het toen wel voor gezien Men wenste zich niet te laten foppen Al vond men dit een van de betere 1-aprilmoppen. Hoewel, daarbuiten achter de plas op het groene grasveld Lag een grote letter H en stond een windzak" opgesteld Zoiets was bij Heineken nog niet eerder vertoond Zouden de goedgelovigen nu toch worden beloond? En waarempel, om bijna twintig over tien Was daar opeens de veelbesproken heli te zien Keurig landde hij op de aangegeven plek En iedereen dacht: Wie staat hier nu voor gek? Tenslotte kwam aan alle twijfel een end Toen werd via een groot ,,bord" de grap uiteindelijk toch bekend. Op de Mauritskade had men intussen ook niet stilgezeten En er een dieplader met vliegtuigtrap tegenaan gesmeten Het werd daar een dolle boel en men brulde van de pret Zodat ook hier sprake was van een goed geslaagde zet. Wat is nu de moraal van dit hele verhaal: Bij ons kan dit gelukkig nog allemaal! A. Nonymus De heer F. N. Glavimans is samen met zijn gezin op 24 februari voor verlof uit Kinshasa in Nederland aangekomen. De heer C. L. A. Peterse is op 25 februari vertrokken naar Pa peete, waar hij sedert 26 februari is gedeta cheerd bij Brasserie de Tahiti S A. in de func tie van Chef Brasseur. De familie H. J. Straatman is op 27 februari voor verlof uit Kuala Lumpur in Nederland aangekomen. De familie J. H. M. Witte is op 1 maart ver trokken naar Lagos, alwaar de heer Witte se dert die datum is gedetacheerd bij Nigerian Breweries Ltd. als instrumentation Specialist. De heerTh. M. Zwart is na genoten verlof op 3 maart teruggereisd naar Kinshasa. Zijn ge zin is hem op 24 maart nagereisd. De heer en mevrouw H. de Goederen zijn op 5 maart vertrokken naar Nigeria. Sedert deze datum is de heer De Goederen werkzaam als Produc tion Manager bij Nigerian Breweries Ltd. in Lagos. De heer M. J. van der Torren vervult sedert 8 maart de functie van directeur bij Alsacienne de Brasserie in Straatsburg. De heer H. L. Voogel is op 8 maart teruggekeerd uit Indonesië waar hij was gedetacheerd bij P. T. Perusahaan Bir Indonesia te Surabaya. 28

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 28