H.B.M.-1 kampioen! Bokma kreeg personeelsvereniging, iedereen werd lid Nieuw bestuur P.U.R. Personeelsvereniging Zoeterwoude heeft bestuur Op het sportpark De Eendracht te Am sterdam behaalde H.B.M.-I op 11 april 1976 het kampioenschap van de derde klasse A.V.B. van de zaterdagcompeti tie, dankzij een 7-0 overwinning op Wa- tapana Boys. Het eerste elftal van de nu ruim 55 jaar oude club werd zestien jaar geleden voor het laatst kampioen. Het supporterslegioen van de brouwerij was er getuige van dat H.B.M.-I, na een wat nerveuze start, in de achtste minuut dankzij een doelpunt van J. Tan A Kiam de stand op 1 -0 bracht. Pas in de tweede helft zag H.B.M. kans deze voorsprong te vergroten. M. van Wamel bracht in de vijfde en de vijftiende minuut de stand op respectie velijk 2-0 en 3-0. Eén minuut later maakte E. Amelo het vierde doelpunt. Toen het publiek om een vijfde doelpunt begon te schreeuwen, zorgde even later Van Wa mel hiervoor. Een kwartier voor het einde verving G. van Linder de keeper P. van Dam. In de vijfentachtigste minuut nam J. Leeflang het zesde doelpunt voor zijn rekening. Nadat G. Bartelings in de ver dediging vervangen werd door M. Bi- dessi bracht J. Tan A Kiam de eindstand op 7-0. Bokma heeft een personeelsvereniging! Op vrijdag 13 februari vond in Leeuwar den de oprichting plaats. De in groten getale opgekomen personeelsleden kregen eerst enkele films, waaronder de G.G.N.-bedrijfsfilm en die over de ope ning van Zoeterwoude te zien. Daarna hield de heer A. F. van Hulsen een uiteenzetting over de opzet en de bedoeling van de op te richten vereni ging. Vrijwel het gehele personeel gaf zich spontaan als lid op. Het bestuur dat werd gekozen heeft als voorzitter de heer B. W. Siemens, als secretaresse- penningmeesteresse mej. G. van Olst en als leden de heren T. Bakker, J. Fol- kertsma en J. Heins. Op 13 april is inmiddels al de introduc tie-avond gehouden, met onder andere tafeltennis-, sjoel- en klaverjaswedstrij- den. Voorste rij v.l.n.r.: R. Tan A Kiam, T. Geldhof, J. Tan A Kiam. M. van Wamel, J. Leeflang, P. van Putten. Tweede rij v.l.n.r.: leider H. Okkes, M. Bidessi, Direct na het eindsignaal liepen de sup porters het veld op terwijl de spelers en de leider, de heer G. Okkes, door onder andere K. Smit, de penningmeester, met bloemen werden gehuldigd. Het kampioenschapsfeest nam reeds een aanvang in de kleedkamer, werd C. Tan A Kiam, voorzitter P. van Dam. G. van Linder, M. Ait El Maalam, G. Bartelings, P. Loet A Wan, C. Kok. E. Amelo en penning meester K. Smit. vervolgens in de kantine op het terrein van Watapana Boys voortgezet om ten slotte uit te monden in een gezellig feest in de raadskelder van de brouwerij aan de Stadhouderskade. H.B.M.-I, proficiat! En succes in het vol gende seizoen. Zoals we in de vorige editie van Vers van 't Vat reeds vermeld hebben, werd begin dit jaar het nieuwe bestuur van de Per- soneelsunie Rotterdam (P.U.R.) geïn stalleerd. Het drie'man'schap met v.l.n.r. Aad Kloppert, Riet Bout en Bob van Hasselt is eveneens belast met de orga nisatie van de jaarlijkse evenementen voor het personeel. Sinds 15 maart jl. heeft nu ook de Per soneelsvereniging Heineken Zoeter woude (P.H.Z.) haar bestuur, dat als volgt is samengesteld (zie de foto) v.l.n.r. Hans Lourens, financiële zaken, Fred van Offeren, voorzitter, Suze Spijker- Brouwer, commissaris, Toon de Lange, commissaris en Cees van Rooijen, se cretariaat. Er kwamen deze keer bedui dend minder oplossingen bin nen. Begrijpelijk, omdat het kryptogram nu eenmaal een kleinere groep liefhebbers heeft, die zich als het ware gespecialiseerd heeft op het vinden van de verborgenhe den". Niettemin ontving ik nog ruim dertig inzendingen. Uit de goede oplossingen zijn, via lo ting, drie prijswinnende formu lieren tevoorschijn gekomen. Felicitaties voor de eigenaars, te weten mevrouw A. A. Beus- sen, Hoevelaken, mevrouw J. M. A. de Langen-Buschgens, Rotterdam en de heer G. J. Pothoven uit Amsterdam. Tot de volgende keer! Hulzebos OPLOSSING KRONKEL-KRYPTOGRAM 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 18