JAARFEEST ROTTERDAM/ ZOETERWOUDE VOOR DE LAATSTE MAAL SAMEN In groten getale kwamen ze zaterdagavond 13 maart jl. naar café-restaurant Engels om daar in acht zalen het jaarfeest 1976 te vieren. Voor de laatste maal Rotterdam en Zoeter- woude gezamenlijk, want het personeel van laatstgenoemde vestiging gaat volgend jaar zelf zijn happening organiseren. Op dit 'afscheidsfeest' (ook voor de commissie-van-vijf) telde men zo'n dertienhonderd mensen. En ai had dan niemand een feestneus op of een boerenkiel aan, na het bekende kalme begin steeg de stemming voortdurend om in de laatste uurtjes hier en daar zelfs ongekende hoogten te bereiken. Zoals we van de oude commissie waren gewend, was er gezorgd voor een keur aan entertainment. Er waren solisten, zangeres Con- ny Vandenbos bijvoorbeeld en de virtuoze pianist-organist- accordeonist Jan Vlietstra, duo's zoals Saskia en Serge, een trio, een kwartet, een orkest en een boerenkapei (de bekende Dauwtrappers), kortom iedereen kon altijd ergens in een van de zalen iets van zijn of haar gading vinden. De 'verfrissingen en versterkingen' waren als vanouds in ruime mate en naar ieders keus voorhanden. De vraag overtrof op een gegeven ogenblik zelfs het aanbod (de verstrekte gratis consumptie bonnen), zodat toen een beroep kon worden gedaan op de door Engels tegen betaling beschikbaar gestelde eigen bonnen. Gemeten naar de feestvreugde, de wijze waarop men zich amuseerde en gegeven het feit dat gedurende de urenlange 'voorstelling' praktisch geen wanklank is gehoord, mag dit laatste gezamenlijke jaarfeest als een van de beste in de an nalen van onze personeelsgeschiedenis bijgeschreven wor den. Oud-Rotterdammer In de verschillende zalen kon men naar behoefte dansen, polonaise lopen of meestampen. De broodjes en snacks gingen erin als koek. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 17