TWEEDE MAXIMALE BELONING HEINEKEN IDEEËNBUS NAAR AMSTERDAM II In de ruim zestienjarige historie van de Heineken Ideeënbus werd pas na bijna zestien jaar de eerste maximale beloning van 10.000,- genoteerd, namelijk die, welke een paar maanden geleden in Bunnik aan de heren Guldemond en Van den Bunt werd uitgereikt. Puur toeval én een 'bright idea' van de inzenders, had den al op 19 maart de uitkering van de tweede maximale beloning tot gevolg. In de commissarissenkamer aan de Mauritskade te Amsterdam reikte drs. G. van Schaik, voorzitter divisie Nederland, aan de heren J. H. M. Heemskerk en H. J. Smit, beiden groepsleider afdeling ver pakken, de 10.000,- uit tijdens een ge zellige informele bijeenkomst. Ook aan wezig waren onder andere de heren ir. R. W. Welmers, bedrijfsleider, mr. D. P. de Graaf en E. J. van Brunschot, namens de centrale ideeënbuscommissie, L. List en P. Jansen, plaatselijke ideeënbus commissie. De heer Welmers las na zijn welkomstwoord een telegram voor van de heer G. T. Kleiberg, centrale ideeën buscommissie, die daarin onder meer zei: „Voor u de bekroning van een on getwijfeld intensief denken en experi menteren, maar ook getuigende van een daadwerkelijke inzet voor onze onder neming." het werk van Heemskerk, die de mecha- nisch-technische kant voor zijn rekening nam. Smit, die in eerste instantie de aan- drager van de gedachte was, heeft zich met het experimenteren weinig be moeid. Voorheen was het zo dat de verschillen de typen buikvaten in gescheiden „runs" moesten worden gevuld. Het be loonde idee bestond uit het aanpassen van de afvulinstallatie, waardoor alle buikvaten door elkaar kunnen worden verwerkt. In de afgelopen periode werden aan de volgende medewerkers beloningen en aanmoedigingspremies uitgereikt: AMSTERDAM II Naam Afdeling Beloning A J van Rheenen mech werkplaats 75- H S Brusik mouterij f 50- Aanmoedigingspremie A Holslag bottelarij f 25.- C G M Scholten planning control f 25- J Speijdel vrachtwagens 25- T J Timmermans gistkelder f 25- J de Vos storingsdienst f 25- ZOETERWOUDE Beloning A D Langê garage f 175- Mej M W A M Koot H T B f 110- J A Visser dienstgebouw 50 - H J Overdijk bottelarij 50 - Ph P Voogd energiedienst 45- C J M Klaver dienstgebouw 40 - W v d Est brouwhuis 35- Aanmoedtgingspremie A Rijnbeek int transport f 25- B Goedhart maintenance f 25- L Stello dienstgebouw 1 25- H v d Velden bottelarij f 25 - J Lammers bottelarij 20 - J M Wit bottelarij j 20- P A van Baarle centr sal adm 15- F W Roosdorp commercie f 1250 R Agema commercie j 12.50 DEN BOSCH Beloning J F v d Weijenbergh int transport 100 J F J M Mulders bottelarij 40.- M v d Wielen bottelarij j 3C Aanmoedigingspremie H G Aarts lagerkelder f 25.- J v Gisbergen bottelarij t 20- A P J. v d. Heijden bottelarij f 20- BUNNIK Aanmoedigingspremie H. Spronk techn. dienst 1 25.- H H Davelaar bottelarij J 25- J. M. v Ameide bottelari| f 25- A Bouwer technol dienst 25,- en 15.- H van Oostrom int dienst f 25,- D A Udink energiedienst 25,- A Rijken van Olst int. transport 25- F A van Beveren bottelarij 25,- D. Marx bottelarij f 25 LEEUWARDEN Beloning F Koch techn dienst 75- J. Mijnheer bottelarij 40 - P Peul bottelarij f 30,- Aanmoedigingspremie J ter Horst expeditie f 20- P de Boer bottelarij 15,- HATTEM Beloning Tj de Jong bedrijfsbur 75.- J Sieders techn dienst 50 W Kers advocaat afd 50.- Aanmoedigingspremie J Wagenvoort inkoop mag f 25- ledereen, aan wie een beloning werd uitgereikt deed een keuze uit geschenkengroep I. II of III. afhankelijk van de hoogte van de beloning De heer Van Schaik zei het plezierig te vinden dat de ideeënbus weer tot leven was gekomen. Hij waardeerde het extra, dat de uitvoering van dit idee uit de pro- duktiesectorde commercie zo ten goede komt. Hij hoopte dan ook dat de heren van hun beloning zouden genieten en dat het niet alleen bij dit idee zou blijven. De heren Heemskerk en Smit, van wie de eerste tweeëneenhalf en de laatste vijf jaar bij Heineken werkt, dokterden sa men hun vinding uit. Veel door praten, werkelijk maanden lang, en nog meer door het beproeven, zowel in werkpau- zes als in vrije tijd. Dat laatste was vooral De heer Van Schaik feliciteert het vindingrijke duo. De heren Heemskerk (rechts) en Smit bij hun vinding.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 16