GISTTANKS VOOR KUALA LUMPUR GEARRIVEERD EN GEÏNSTALLEERD KEUZE VAN HET AFDEKSYSTEEM Na het uitvoeren van deze proeven, gecombineerd met con tacten met TNO, het ministerie van verkeer en waterstaat, de EVO en vooral met de voor Heineken rijdende vervoerders, bleken het rolzeilsysteem en het systeem met de hydraulisch bediende zijwanden („vliegende non") voor het Heineken transport het best te voldoen, met uitzondering van één ei genschap van de wagen met hydraulisch bediende zijwanden. Het laden en lossen is hiermee namelijk niet mogelijk wanneer het 'uitslaan van de vleugels' belemmerd wordt (bij voorbeeld bij een perron). Daartegenover staat, dat deze carrosserie meer mogelijkheden biedt om voor ander transport ingezet te worden. De wagen met de rolzeilen is voor het bier- en fris drankentransport optimaal inzetbaar. Het transport op de rustplaats in de rubber- plantage. Op weg met optimaal ingerichte vrachtwa gens. In een van de vorige uitgaven van Vers van 't Vat werd be schreven hoe vorig jaar de nieuwe gisttanks voor Kuala Lum pur in Rotterdam werden verscheept. Het transport bestond uit drie verticale conustanks (bruto inhoud 1600 hl elk), die de gistkeldercapaciteit met 100.000 hl/jaar vergroten. Het bij zondere van de gehele operatie betrof zowel de tanks zelf als het transport van de tanks. De geheel roestvaststalen tanks werden inclusief isolatie en geheel afgelaste buitenmantel verscheept. Extra voorzorgs maatregelen waren genomen om te voorkomen dat later am- moniaklekkages van de koelspiralen zouden kunnen optreden. De voorbereidingen voor het landtransport van haven naar brouwerij begonnen reeds in april 1975. De reconstructie van de hoofdweg tussen de haven en Kuala Lumpur hield de bouw van een aantal viaducten in met een vrije hoogte van 5 meter, terwijl de hoogte van het tanktransport 6,5 meter was. De planning van het transport was in augustus en op dat moment zou de hoofdweg nog geheel vrij zijn. Doordat het testpro gramma met betrekking tot mogelijke ammoniaklekkages nog verzwaard moest worden, liep de levertijd uit. Elke maand uitstel betekende toen dat een deel van de weg door de nieuwe viaducten niet meer te gebruiken was. Herhaaldelijk moest een nieuwe route weer veranderd worden, maar begin november waren de tanks eindelijk in de haven en kon het transport beginnen. De eerste etappe was afhankelijk van een paar dagen droog weer voorafgaande aan de rit, want die ging over een stuk opgespoten moerasland. Er was voor deze rit een week speling gepland, maar gezien het goede weer kon de tocht reeds op de tweede dag worden gemaakt. Het tweede deel van de rit vond plaats op de geplande nacht ongeveer een week later. Vele telefoon- en elektriciteitsdraden moesten gelicht worden en de gemiddelde snelheid in de dor pen daalde tot nauwelijks twee kilometer per uur. Na de ha venstad en een aantal dorpjes gepasseerd te zijn schoof het transport onder grote nachtelijke belangstelling een uitge breide rubberplantage in om één van de nieuwe viaducten op de hoofdweg te ontwijken. Speciale uithouders moesten aan de diepladers bevestigd worden om te sterk overhellen in de scherpe en nauwe bochten te voorkomen. Tegen het och tendgloren werd de rustplaats midden in de rubberplantage bereikt. De volgende nacht werd het derde en laatste deel verreden. Opnieuw dezelfde obstakels: telefoon- en elektriciteitsdraden, viaducten en dus omwegen, trottoirbanden in bochten, ver- keerszuilen enzovoort. Eindelijk werd tegen de ochtend de brouwerij bereikt. Na een dag rusten werd op zaterdagmiddag begonnen met het plaatsen van de tanks. De grootste mobiele kraan van Maleisië met een dertig meter lange mast had de dag tevoren een ge nerale repetitie gehouden. Het late tijdstip van het hijsen hield verband met het feit dat de brouwerij in de aanvliegroute van het militaire vliegveld ligt. Na twee uur zou het vliegverkeer stilgelegd zijn en om twee uur precies spanden zich de kabels, toen een tropische regenbui losbarstte. Om drie uur werd op nieuw gestart en toen de eerste tank op het hoogste punt was kwam er prompt een vliegtuig overvliegen. Terugziend op het transport en de installatie kon gezegd wor den dat door de uitgebreide voorzorgsmaatregelen alles exact volgens de planning verlopen was. Eén grote vraag bleef toen nog over en wel of de koelspiralen, die in de isolatie zaten, niet lekten. Het testprogramma, dat enkele dagen in beslag nam, wees uit dat er geen enkel lek aanwezig was. Drie maanden van installatie volgden op het plaatsen van de tanks en midden februari 1976 was dit deel van het uitbreidingsproject klaar. Inmiddels is in Kuala Lumpur een onderzoek begonnen naar de mogelijkheid om toekomstige nieuwe gisttanks lokaal te laten bouwen... De vorkheftruck als belangrijke schakel bij het beladen van de vrachtwagens.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 13