NIEUWJAAR Zoeterwoude Amsterdam. Van der Helststraat De heer Hoogvliet De heer De Rooy De heer Ait Layachi dat, bij 't begin van 't nieuwe jaar. één onzer directeuren, ons mondeling, heel duidelijk, komt inlichten over het gebeuren, in ons concern zo groot geworden, dat al haar dranken, zwak en sterk, met haar voortreffelijke geuren, te vinden zijn in elke stad en vlek in Nederland en ver daarbuiten, in sprankelende kleuren. Wij hebben uit de nieuwjaarsrede van onze grote baas heel duidelijk vernomen, dat het ons goed gaat, alhoewel in d'economie van 't land en van de wereld niet altijd zoveel blijdschap klinkt om met vreugde over te bomen. Slechts samenwerking, ijver en onverbreekbaar teamverband zal Heineken houden op de plaats waar het nu staat: de eerste plaats van 't land. Helaas sta ik als Thomasvaer hier zonder Pieternel om de nieuwjaarswens uit te spreken, maar och... misschien gelukt dat wel. 'k Dank de heer Bol voor al zijn beste wensen die hij ons overbracht van 's concern's leiding, en 'k zeg dan mensen: als we allen op onze posten staan, zal 't met Heineken waarachtig wel gaan. Ik wens namens u onze raad van bestuur en hare directeuren, voor 't jaar dat voor ons ligt 'veel heil en zegen' en ik zal dan verder niet meer zeuren. Leeuwarden

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 7