GEL UKKIG Maandag 5 januari werden op de ver schillende vestigingen de traditionele nieuwjaarsrecepties gehouden. Op en kele vestigingen sprak niet alleen één van de directeuren een speech uit, maar volgde daarop ook een antwoord van het personeel. In Bunnik was de toe spraak van de heer G. T. Kleiberg ver taald in het Marokkaans. Deze tekst werd uitgesproken door de heer A. B. M. Ait Layachi, één van de ongeveer vijftig Ma rokkaanse werknemers van Vrumona. In Den Bosch sprak na ir. J. M. van Rossem de heer A. Th. de Rooy namens het ge hele personeel van de Bossche vesti ging. Hij zei onder meer: 'Bij de opening van de brouwerij in Zoeterwoude, ver loor onze brouwerij één van de drie kenmerken, namelijk de jongste. Nu blij ven er nog twee: de beste en de grootste'. In Rotterdam antwoordde de heer P. L. A. C. Hoogvliet op de woorden van de heer P. Bol het volgende: Den Bosch Amsterdam, Mauritskade Rotterdam j Bunnik 'Het feit, dat ik hier voor u sta, heeft een heel aparte reden: het duidt op hoge ouderdom (en dus ook op een lang verleden). Hoewel wij allen, jong en oud, uit vele goede bronnen, het jaarverslag en Vers van 't Vat, konden lezen over al die tonnen, Is 't toch, in deze tijd, waar alles overboord moet, een prachtige traditie, die steeds ons allen goed doet,

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 6