AFTREDEN EN BENOEMING IN RAAD VAN BESTUUR n Dr. J. P. Ton Mr. R. van de Vijver In de op 8 januari gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van Heineken N.V. is dr. J. P. Ton op eigen verzoek afgetreden als lid van de raad van bestuur van ons concern. De heer Ton trad in 1954 als directeur in dienst van C. A. Cervecen'a Heineken de Venezuela in Caracas. Per 1 april 1963 werd hij benoemd tot lid van de raad van bestuur van Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V., thans genaamd Heineken N.V. Nadat hij de eerste jaren leiding had gegeven aan de binnenlandse verkoop, werd hij in 1969 voorzitter van de divisie internationaal en, sedert de hergroepering per 1 oktober 1973, voorzitter van de divisie overseas. Buiten de vennootschap vervulde hij onder meer vanaf 1963 gedurende tien jaar de functie van voorzitter van het Genootschap voor Reclame. In de tijd dat de heer Ton aan ons concern verbonden is geweest, heeft de onderneming een krachtige groei en een voorspoedige ontwikkeling doorgemaakt. In de algemene aandeelhoudersvergadering op 8 januari dankte jhr. O. A. E. E. L. Wittert van Hoogland, voorzitter van de raad van commissarissen, namens het Heineken concern, de heer Ton voor al hetgeen hij voor de onderneming heeft gedaan. Op 20 februari a.s. zal er om 16.30 uur in 't Koelschip te Amsterdam gelegenheid zijn afscheid van de heer Ton te nemen. In bovengenoemde algemene vergadering van aandeelhouders is mr. R. van de Vijver benoemd tot lid van de raad van bestuur. De heer Van de Vijver werd geboren op 9 juli 1934 te Amsterdam, in welke stad hij zijn rechtenstudie voltooide. Tot 1 januari 1976 was hij als advocaat en procureur te Amsterdam werkzaam op het kantoor Loeff, Van der Feltz Salomonson. Gedurende een aantal jaren werd hij reeds door Heineken als adviseur ingeschakeld. De heer Van de Vijver is belast met de leiding van de concernstafdiensten juridische zaken en secretariaat; voorts maakt hij deel uit van de driehoofdige leiding van zowel de divisie Nederland als de divisie internationaal. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 3