LANDELIJKE VERKOOP BIJEENKOMST FRIS "BOKKENSCHIETER" UIT SCHERPENZEEL DE AMSTEL WIELERPLOEG 1976 De Frisdranken Verkooporganisatie Thuisverbruik kwam op 28 november in het Postiljon Motel in Bunnik bijeen. De heer G. T. Kleiberg, groepsdirecteur Frisdranken, deed het openingswoord en maakte hierbij tevens de bedoeling van deze bijeenkomst duidelijk: Samen een nieuwe start maken nadat ervarin gen uitgewisseld zijn en het geheugen 'opgefrist' is. Hierna sprak de heer M. H. Rijkens, product manager frisdranken thuisver bruik, nog enkele inleidende woorden en toen begon de stortvloed van infor matie, over de Nederlandse frisdran- kenmarkt in het algemeen, over B3 en Royal Club, Pepsi, de advertentiepre sentatie, over SiSi en Joy, Seven-up en, aan het einde van de middag, over de taak van de vertegenwoordigers. Na afloop gaf een panel tot ieders te vredenheid antwoord op de vragen die vanuit de zaal gesteld werden. De Schietvereniging Scherpenzeel bracht eind vorig jaar een bezoek aan de brouwerij (Stadhouderskade), om het feest van de nieuwe bokbieroogst te vie ren. Voorzitter A. Valkenburg, alias Steven Stootgaren, verscheen in vol ornaat compleet met de zilveren Gildeketting, die hem bij het 60-jarig bestaan van de vereniging door het gemeentebestuur van Scherpenzeel was aangeboden. Op deze ketting staan de kampioenen vermeld, de bijzondere evenementen en overige voor het nageslacht wetens waardige bijzonderheden. Zeer gevoelig, als ware het een ode aan ons edele gerstenat, werd het Peterolie-lied ten gehore gebracht met als dirigent A. Valkenburg. De heer A. van der Heyde, groothandel vertegenwoordiger, werd tijdens de bij eenkomst met de hoogste onderschei ding geridderd in de „Orde van de Nik kelen Huls". De Amstel wielerploeg 1976 met links op de voorgrond Herman Krott, de ploeg leider en rechts mecanicien Jan Spen- kelink en soigneur Cees Dekkers. De opname werd gemaakt vlak voor de tra ditionele Amstel Wielerlunch, die jaar lijks in de Gijsbreghtkelder van onze vestiging aan de Mauritskade wordt ge houden. De top van de vaderlandse wie- lerwereld, evenals de sportpers, is daar bij aanwezig. De Amstelrenners hebben het afgelopen seizoen het hoge aantal van 112 over winningen behaald, waaronder het Mer- kenkampioenschap 1975 te Rotterdam. Zij verschenen enige honderden malen aan de start in Nederland, maar weerden zich ook geducht in Engeland, West- Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Oos tenrijk, Tsjechoslowakije en uiteraard vele malen in het wielerland België. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 27