WERELDDUURRECORD BOWLEN VERBETERD BEZOEK AAN POVIET Op een van de banen van het Bowlingcentrum in Groningen, een exploitatie van Bowling Neder land B.V., werd van vrijdag 2 tot en met zondag 4 januari jl. door vijf Groningse bowlers een po ging gedaan het wereldduurrecord bowlen (55 uur) te verbeteren. Vrijdags om 10.00 uur be gonnen, speelden Tj. Bolt, D. Maans, J. Muller, B. Oliva en W. Reinders elkaar aflossend, onaf gebroken tot zondag 17.00 uur. Toen was hun poging geslaagd! Luide toegejuicht en aange moedigd gingen zij nog zestig minuten door en brachten daarmee het nieuwe record op 56 uur. Er werden in totaal 450 games gespeeld en het vijftal boekte een gemiddelde van 162,5 (oude record 435 games en een gemiddelde van 155,7). Er was, ook 's nachts, veel belangstel ling. Heineken zorgde voor frisdranken, reclame (T-shirts en een spandoek) en voor een goed glas bier, waarmee uitgebreid op het behalen van het record getoast werd. Op de groepsfoto v.l.n.r. Oliva, Maas, Bolt, Reinders en Muller. Op uitnodiging van de directie van Or- ganon Technika B.V., een dochteron derneming van de Akzo-Pharma B.V., brachten de heren A. H. Heineken en ir. R. van Marwijk Kooy op 1 december 1975 een bezoek aan het Poviet-bedrijf in Oss. Poviet was voorheen een doch teronderneming van Amstel Brouwerij N.V. en werd in 1970 opgenomen in de Akzo-groep. Tijdens de rondleiding werd een groepsfoto gemaakt met en kele medewerkers, die destijds reeds geruime tijd bij Poviet werkzaam wa ren. V.l.n.r. dr. R. Okken, mej. C. J. van Meerten en de heren R. van Marwijk Kooy, W. K. Albracht, T. G. de Wit, A. H. Heineken, F. H. de Haas en T. H. Diepen. 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 26