UITMUNTENDE PRESTATIE VAN HEINEKEN FANFARE 'BRAND' Begin november werd in Bunnik een brandweeroefening gehouden. De be drijfsbrandweer van Vrumona was daar samen met het brandweerkorps van de gemeente Bunnik volop in touw. Op de foto ziet u de heer J. Geytenbeek in ac tie, na de melding: brandslang is lek. De foto van de maand oktober van de fotoclub Heineken Rot terdam werd gemaakt door de heer J. van der Slik, groep junioren. Deze tegenlichtopname brengt nog wat vakantie stemming terug. De twee kinderen zijn kennelijk ongestoord in hun spel, terwijl de schittering op het water en vooral in de rand van de branding een mooie indruk van een zonnige zo merse dag geeft. FEDERATIEF CONCOURS IN HOORN Zaterdag 22 november heeft de Heineken Fanfare deelgeno men aan een federatief concours in Hoorn. In de afdeling uitmuntendheid werd een eerste prijs behaald. Het concours werd georganiseerd onder auspiciën van de Koninklijke Ne derlandse Federatie van Muziekgezelschappen. Allen binnen en buiten het Heineken concern, die in de afgelopen jaren kennis hebben gemaakt met onze fanfare weten wel dat men beschikt over een uitstekend orkest, dat zich ook regelmatig presenteert bij diverse Heineken manifestaties. De belang rijkste toetssteen voor de muzikanten zelf blijft echter deelna me aan een concours, waar door de dirigent en de muzikanten een examen moet worden afgelegd tegenover een deskundige en strenge jury. Als we het resultaat van dit examen beschouwen, mogen we gerust spreken van een uitstekende prestatie. Moest men voor het bereiken van een eerste plaats minimaal 288 punten beha len, de Fanfare scoorde 31OV2 punt. Met het verplichte werk ,,EI Paso Moro Gitano" van Cees Valk, behaalde men 1531/2 punt. Met het vrije werk „Introduction and/et Rondo"van Fanfare's dirigent Karei van Dijck, behaalde men 157 punten. Deze 3101/2 punt is tot nu toe de hoogste score, die dit jaar in de afdeling uitmuntendheid is behaald. Na deze geweldige opsteker en natuurlijk in een prima stemming verkerend, werd de Heineken Fanfare die middag op de Stadhouderskade ontvangen, hetgeen door het gehele korps bijzonder werd gewaardeerd. Hier werd ook de openingsfilm van de brouwerij te Zoeter- woude (waarin de Heineken Fanfare een belangrijk muzikaal aandeel had) vertoond, zodat iedereen dit resultaat nog eens kon horen en zien. Na het diner werd besloten nog even de Heineken Hoek bij het Leidseplein aan te doen voor een afzakkertje. De blazers van de boerenkapel (onderdeel van het korps) brachten hier al snel een geweldige stemming, die deed denken aan de carnavals dagen in het zuiden. Omstreeks half twaalf vertrok de Fanfare weer naar de thuishaven Den Bosch.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 21