NIEUW DISTRIBUTIECENTRUM IN AMSTERDAM "SOUVENIR", COMPACTE INTRODUCTIE VAN HET HEINEKEN CONCERN NIEUW KANTOOR DEN BOSCH GEOPEND Hét nieuwe Distributiecentrum voor Heineken in Amsterdam, gelegen in het industriegebied Amstel III tussen Rijks weg 2 (Amsterdam-Utrecht) en de Bijl mermeer, is donderdag 29 januari j.l. officieel in gebruik genomen. De hal is 75 meter breed en 150 meter lang. Op het dak is in reusachtige neonletters het woord Heineken geplaatst, hetgeen reeds van verre zichtbaar is. In onze volgende uitgave zullen we nader op het distributiecentrum en de openingsacti viteiten ingaan. Op 23 januari werd het nieuwe kantoor van onze vestiging in 's-Hertogenbosch officieel in gebruik genomen. Het ge bouw is buiten het eigenlijke bedrijfs terrein gelegen, aan de Rietveldenweg, tegenover de hoofdingang van de brou werij. Op de foto ziet u het oostelijke gedeelte van het nieuwe kantoor met links op de achtergrond het kelder/dienstgebouw van de brouwerij. Meer nieuws over de opening en het kantoor volgt in onze komende uitgave. Speciaal ten behoeve van de gasten, die onze brouwerijen voor een rondleiding bezoeken, is eind vorig jaar een zeer attractief boekje verschenen, dat in de plaats kwam van de grotendeels verou derde 'Koelschipfolder'. Het formaat van dit 28 pagina's tellende boekje is klein gehouden (9,5 x 11,5 cm), opdat met name de buitenlandse bezoekers het als een handzaam souvenir kunnen meenemen. De eerste oplage bestaat uit 100.000 exemplaren in de Nederlandse taal, 120.000 stuks in het Engels en 20.000 stuks in het Frans. Ook verschijnen binnenkort een Spaanse en een Duitse editie. In voorbereiding is ook een Ja panse versie, maar een moeilijkheid daarbij is, dat de vertaalde tekst in ka rakters moet worden gezet, hetgeen in Europa een moeilijke aangelegenheid is. In het tekstgedeelte worden zeer sum mier het ontstaan van bier, de geschie denis van Heineken en de huidige acti viteiten van het concern behandeld. Ongeveer 50 afbeeldingen, voor een deel afkomstig'uit de museumopslag, illu streren de tekst. Door de wisselende formaten van tekeningen en foto's is een speels effect bereikt. In het voorwoord zegt de heer A. H. Heineken, dat het een goede brouwerstraditie is om gasten te ont vangen en hun te laten zien hoe bier wordt gebrouwen. De bij dit artikel geplaatste illustratie is ontleend aan de voorpagina van het in kleurendruk uitgevoerde boekje. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 19