29 FEBRUARI... VERANDERING FLESSENSORTEERAFDELING BIJ BOKMA IS DE DAG DAT IK MIJN VERJAARDAG VIEREN MAG... Vorig jaar juni werd bij Bokma in Leeu warden een nieuwe bottellijn geplaatst voor het afvullen van de vierkante he- le-liter-fles jonge jenever Deze bottellijn was direct aan de fles- sensorteerafdeling gekoppeld om een extra handeling met de retourflessen te voorkomen. Daar deze opstelling van de sorteerafdeling niet voldeed aan de ge stelde eisen, werd een nieuw plan in studie genomen. Voor dit nieuwe plan werd gesteld dat de sorteercapaciteit hoger en de manbe zetting lager moest zijn. Tevens moest de spoelmachine een regelmatiger aan voer van flessen krijgen. Dankzij de lange ervaring op het gebied van re tourflessen-verwerking, kon men een opstelling van de sorteerafdeling ont werpen, die aan de gestelde eisen vol deed. De technische vervolmaking werd door H.T.B. verzorgd. De installatie van deze sorteerafdeling kwam begin oktober 1975 gereed. Bijzonderheid van deze installatie is, dat de groene flessen automatisch worden uitge sorteerd en dat de vierkante hele-liter- flessen automatisch worden gericht. Bij Bokma moet, in verband met de retourglasverwerking, nog vrij veel handwerk worden verricht. L. F. D. van de Minne Th. H. de R ooy ,,Een schrikkeljaar is een jaar in onze tijdrekening dat met een dag verlengd wordt, teneinde het burgerlijk jaar zo na moge lijk met het astronomische gelijk te houden. Elk vierde jaar is een schrikkeljaar, met uitzondering van de eeuwjaren," zo zegt het woordenboek Van Dale het. Om het feit dat als extra dag nu juist 29 februari gekozen is maakt niemand zich druk, maar toch zijn er binnen Heineken vier mensen die daar elk jaar opnieuw mee worden geconfron teerd. Zij zijn namelijk op 29 februari geboren. Het zijn de heren E. Godthelp, werkzaam als ober in de ontvangstruimte van Hulstkamp, L. F. D. van de Minne, marketing bier, Th. H. de Rooy, groepsleider bottelarij in Zoeterwoude en J. Sanchez Torreiro, die op de brouwerij aan de Mauritskade in de bottelarij werkt. Geen van hen vindt het vervelend om op 29 februari jarig te zijn, al hebben vooral de vriendjes vroeger er wel eens de draak mee gestoken. Vooral het feit dat ze maar eens in de vier jaar écht jarig zijn en zodoende eigenlijk nog maar erg jong gaf nogal eens reden tot hilariteit. Godthelp heeft nooit gemerkt dat de mensen hem niet ge loofden als hij vertelde dat hij op 29 februari jarig was. En als hij het op papier moest zetten keek ook niemand vreemd op. Volgens Van de Minne zijn er ook weinig gebeurtenissen die je doen realiseren datje een schrikkeljarige bent. Als hetgeen schrikkeljaar is viert hij zijn verjaardag op 28 februari omdat hij om 2 uur 's nachts geboren is en tijdsgewijs meer verbon den is met de 28ste februari dan met 1 maart. De Rooy viert zijn verjaardag maar eens in de vier jaar en daarom zegt hij: ,,lk leef 24 jaar maar ik ben 6." Hij is op het laatste moment nog op 29 februari geboren en zijn moeder, die moeilijkheden voorzag, vroeg aan de dokter of hij de baby niet op 1 maart kon registreren. Maar de dokter was een eerlijk man en zodoende werd ook De Rooy een schrik- kelkind. Sanchez Torreiro vindt het ergens wel makkelijk dat hij op 29 februari geboren is. Nu kan hij drie van de vier jaar zelf de datum uitkiezen die hem het beste bevalt. Naar Spanje, zijn geboorteland, gaat hij voorlopig niet terug want daar vindt men dat pas als hij 120 is hij recht heeft op pensioen! Toch is iedereen wel blij dat 1976 driehonderd zesenzestig dagen heeft, want zou u het leuk vinden als uw geboortedatum uit het jaar weggelaten was? 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 18