DRANKEN HANDELS ONDER NIEUW DAK dels; daarnaast de bedrijfs leider, de heer C. van der Kroon. Foto 3 laat een ge deelte van het interieur zien, ter gelegenheid van de ope ning feestelijk aangekleed. In het Limburgse Nuth werd op 12 december 1975 de burgemeester met de Heine- ken T-Ford van huis gehaald. Voordat hij het nieuwe pand officieel in bedrijf stelde, maakte mr. C. G. J. Rutten per T-Ford een uitgebreide rond rit door zijn gemeente. Foto 4 toont de aankomst van onze old timer in de bedrijfshal, vanwaar later een vrachtwa- 5 gen met een flinke hoeveel heid dranken naar het be jaardencentrum Op den To ren vertrok. Op foto 5 wordt het pakket symbolisch aan de leiding van het centrum over handigd. De nieuwe bedrijfspanden zijn nagenoeg identiek. Zij bestaan uit eenheden van 1250 vierkante meter en zijn elk 2500m2groot. Foto 6, het vooraanzicht van de nieuwe drankenhandel in Dordrecht, geeft u een indruk van het uiterlijk van de drie nieuwe behuizingen. In de afgelopen maanden be trokken drie drankenhandels, ressorterend onder de afde ling Concern-drankengroot- handels, een nieuw pand. Het waren achtereenvolgens Drankenhandel Andeweg- Renesse B.V. in Dordrecht, B.V. Alkmaarse Drankenhan del in Alkmaar en Dranken handel Maas Jeker in Nuth. In Dordrecht was het op 26 november 1975 burgemees ter J. H. van Zuuren, die de officiële opening verrichtte en vervolgens een geleide- bon aan de Heineken koet siers overhandigde (foto 1). Daarop vertrok de met twee paarden bespannen wagen naar de Dordtse Sociale Werkplaats om daar een om vangrijk, gevarieerd, gratis pakket dranken af te leveren. Twee dagen later opende wethouder van economische zaken van Alkmaar, de heer G. G. van Manen, het nieuwe bedrijfspand van de Alkmaar- se Drankenhandel. Hier wer den twee gratis afleveringen onder de afnemers verloot. De Amstel A-Ford zette het gebeuren in Alkmaar luister bij. Op foto 2 toont de wet houder de geleidebon aan de chauffeur. Rechts van hem de heer Tj. J. Jellema, hoofd Concern - drankengroothan- 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 17