HOTEL DE HERDERIN, HASSELT BIER IN 'T FUST RECHTSTREEKS UIT BROUWKETEL 350 JAAR PLEISTERPLAATS De vier Kregels on- der één dak. Van links naar rechts L Kregel, junior en se nior en J. Kregel, senior en junior. Hotel-café-restaurant De Herderin met de slijterij (achter de serre). Rechts een gedeelte van het raadhuis en van de St. Stephanuskerk. waarvan onder andere de dokter en de veearts gebruik maakten voor hun be zoeken buiten de stad. Maar ook de paarden van de boeren, wanneer deze zondags ter kerke gingen, werden er gestald. In 1964 liet de heer Rozendal, die in dat jaar zijn vader in het bedrijf opvolgde, de stallen verbouwen en bij de zaak trek ken. Twee jaar later werd de slijterij geopend. In 1970 kwam de grote zaal, die aan ongeveer tweehonderd gasten plaats biedt, gereed. De Herderin is nu een horecabedrijf van formaat, met een oppervlakte van ongeveer 450 m2. Volbezet kan het zo'n 350 bezoekers herbergen. In het gemeenschapsleven van Hasselt speelt De Herderin een centrale rol. Belangrijke gemeentezaken, waarbij men veel publiek verwacht, worden dik-, wijls hier behandeld. Voor recepties, bruiloften en etentjes is dit historische horecabedrijf het aangewezen adres. Ook voor het carnavalsgebeuren, dat in Hasselt zijn achtste seizoen ingaat is De Herderin het middelpunt; voor de plaatselijke carnavalsvereniging 'De Hazelnötten' zelfs de bakermat. getapt. „Het warm lopen van de bier kraan" heette dan ook officieus de oorzaak van de brand, die eind 1962 het café teisterde. Na een week had men toen, met een noodoplossing (grind op de vloer en onder andere papegaaien om de zaak wat op te vrolijken), de boel weer op de been. De naam Kregel heeft in Rotterdam ook buiten de commerciële kring een be kende Heineken-klank. Ome Jan was, voordat hij in de jaren dertig op eigen wieken ging drijven, zestien jaar bij Heineken te Rotterdam in dienst ge weest. Zijn broer, de heer L. Kregel sr., sinds 1962 in ruste, heeft drieënveertig jaar zijn beste krachten aan de brouwe rij aldaar gewijd. Diens zoon, de heer L. Kregel jr., heeft er inmiddels al zeven tien Heineken-jaren opzitten. Op het ogenblik is hij chef van de plaatselijke archiefdienst te Rotterdam. Zoals u op de foto kunt zien, is er nog een vierde Kregel. De jonge Jan drukte, zoals dat heet, de voetsporen van zijn vader en kwam begin 1964 in de zaak. Die bestond eigenlijk uit twee bedrijven, want Ome Jan had, nadat hij destijds in Den Haag voor zichzelf begonnen was, in 1940 te Rotterdam café Mathenesse overgenomen. Tien jaar geleden ver kreeg hij de exploitatie van Cosy Cor ner, een gezellig, goed lopend café op de hoek van de Mathenesserlaan en de Nieuwe Binnenweg. Zoon Jan, die in middels vier horecabedrijven is gaan beheren, opende onlangs aan de West kruiskade een vijfde zaak, een aanwinst waarvan hij veel verwacht. Senior en junior hebben samen zo'n zestig mensen in dienst. Met hun geza menlijke bieromzet bevinden zij zich bij de top van het Rotterdamse horecage- beuren. Er is echter maar één Fust, waar het Heineken bier rechtstreeks uit de brouwketel in het glas getapt wordt. Proost! Nu al ruim drieëneenhalve eeuw, van 1625 als herberg tot heden ten dage als hotel-restaurant- neemt De Her derin in het Overijsselse Hasselt een belangrijke plaats in. Sinds 1860 zwaait de familie Rozendal de scepter in dit horecabedrijf, dat ongetwijfeld een van de oudste van ons land is. Eind novem ber van het vorige jaar vierde de vierde generatie Rozendal feest ter ere van het 350-jarige bestaan van hun Herderin. Hasselt zelf, eens een Hanzestad, is nog veel ouder. Al in 1252 verkreeg het stadsrechten. Het oudste gedeelte van de St. Stephanuskerk, op een steenworp afstand van De Herderin gelegen, stamt uit 1100. Tussen de kerk en het hotel staat het gemeentehuis, dat in de jaren 1500 tot 1550 werd gebouwd. De stad heeft 17de-eeuwse gevels, vooral aan de Herengracht en de Hoogstraat. De korenmolen De Zwaluw is een achtkante bovenkruier uit 1784. Hasselt is vele jaren een bedevaartplaats ge weest; tot 1941 werden er processies gehouden. Uit de vroege historie van De Herderin is hoegenaamd niets bekend. Wel weet dehuidigeeigenaar.de heerJ. E. J. M. Rozendal, van later jaren dat zijn groot vadervan 1890 tot 1932 een stalhouderij had met eigen paarden en koetsen, Eigenlijk een logische zaak, dacht Ome Jan van café 't Fust in Rotterdam, een van de toptappunten van Heineken bier in de Maasstad. Was niet in de bekende bierhal aan het Stadhuisplein van '63 op '64 een Rotterdamse recordomzet van 1400 hectoliter geregistreerd, die drie jaar later nog eens ruimschoots werd overtroffen toen men bijna 1800 hecto liter wegtapte? Eigenlijk een logische zaak: het bier komt uit de brouwketel en gaat via 't fust naar de vele, trouwe pils drinkers. Wat zou het niet een geweldi ge eer én stimulans voor hen zijn om, rond de brouwketel gezeten, hun favo riete pils rechtstreeks uit het binnenste van het koperen heiligdom getapt te krijgen? Met andere woorden en dan heel simpel gezegd: op 8 oktober 1975 werd in 't Fust te Rotterdam een van de vroegere brouwketels van onze vesti ging aan de Crooswijksesingel als bier bar officieel in gebruik genomen. De in de aanhef genoemde Ome Jan is de heer J. Kregel sr., die vanaf 1 maart 1961 dit in de Maasstad alom bekende bieretablissement exploiteert. De eerste elf jaar samen met de bij velen van ons bekende heer Klaas van Duyn, vanaf 1 januari 1973 alleen, 't Fust is een begrip in Rotterdam, in de eerste jaren het contactadres voor vooral jonge mensen. Vandaag de dag laten ook de wat oude ren hun gezicht zien in de bierhal aan het Stadhuisplein. Of, 's zomers, op het terras, dat eerst volloopt voordat de an dere zaken hun buitenklanten zien bin nenkomen. Er is heel wat bier omgezet in 't Fust. In de topjaren gebeurde het wel dat in een weekend 84 halve hecto's werden leeg-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 16