G. van den Bunt A. Guldemond Ideeënduo van Vrumona haalde hoogste beloning binnen 275,- voor M. Beekmans J. Haarmann jr. met 275,- beloond Bunnik, 30 december 1975. Juist vóór het verstrijken van het oudejaar beleefde onze Vrumona-vestiging de klap op de vuurpijl: de uitreiking van de tot nu toe hoogste beloning in de zestienjarige geschiedenis van de ideenbus binnen het Heineken concern. Tienduizend gulden voor het ideale ideeënduo, de heren G. van den Bunt en A. Guldemond. Het was niet het eerste idee dat zij, beiden in de storingsdienst en bovendien in dezelfde ploeg werkzaam, samen gestalte gaven. Van daar de bijnaam "ideeënduo", die dit gouden koppel in Bunnik al spoedig kreeg, 'n Ideaal duo omdat zij, ieder met zijn eigen vakinbreng, elkaar op een volmaakte manier aanvullen. De een, de heer Van den Bunt, die de elektrotechnische kant voor zijn rekening neemt, de ander, de heer Guldemond, bij wie het vinden van mechanische oplossingen in goede, handige handen is. De inzenders Het duo werkt nog niet zo heel lang samen in deze vruchtbare combinatie, eenvoudig omdat de heer Van den Bunt (28) nog maar betrekkelijk kort, tweeëneenhalf jaar, bij Vrumona werkzaam is. Zijn collega (26) is al wat langer, bijna tien jaar, bij deze baas. Overigens kwam de klap op de vuurpijl voor het kampioensduo niet als een donderslag bij heldere hemel. Met taaie volharding en een ongeschokt vertrouwen hebben zij aan de totstandkoming en vervol making van hun idee gewerkt... en met een onverwoestbaar optimisme op de erkenning ervan gewacht. Zo ver zij zelf kunnen nagaan was de heer Guldemond, bij wie de vonk oversloeg, de „aangever" van het idee: als we het nu eens zó doen..." Uren hebben zij er, ook in hun vrije tijd, aan gewerkt, over gepraat en legio waren de tekeningen die op papier zijn gezet. Het probleem werd gevormd door de talloze in de retourflesjes aan wezige rietjes. Werden deze er niet uitgehaald, dan zou de spoelma- chine snel onklaar raken. Het uithalen gebeurde voorheen met de hand, een geestdodend werk. Het idee De gedachte van ons duo kwam, eenvoudig gezegd, hierop neer: Breng, tijdens het over de lopende band passeren van de kratten- met-leeg-goed, een kortstondige, krachtige, dunne luchtstraal van boven in de flesjes. De in dat korte moment in de flesjes opgebouwde luchtdruk zal zich onmiddellijk daarna „ontladen" waardoor de rietjes worden uitgeworpen. Zoals we zelf hebben kunnen constateren, werkt het systeem Van den Bunt/Guldemond uitstekend. Het apparaat, op één van de foto's te zien, is uitgerust met een batterij van zes pijpen, via welke lucht met een druk van zes atmosfeer in de flesjes wordt geblazen. Een aparte voorziening, met onder andere een foto-elektrische cel, zorgt ervoor dat het apparaat alleen in werking treedt wanneer er kratten passeren. Vóór het zover was is er heel wat denk- en doe-het-zelf-werk verzet. Veel medewerking hebben zij daarbij van hun directe baas, wachtchef H. W. van Wiggen, ondervonden. Hun waardering daarvoor steken ze niet onder stoelen of banken. De uitreiking Om halfvier die middag is dan eindelijk het grote moment aangebro ken. De plaats van handeling is de ontvangstruimte op de eerste ver dieping, waar het ideeënbusduo na de kennismaking, de begroeting en het welkomstwoord wordt toegesproken door drs. G. van Schaik, lid van de raad van bestuur. Naast waardering voor de „geleverde Gelukwensen van de heer Van Schaik voor de heren Guldemond (rechts) en Van den Bunt. prestatie" spreekt de heer Van Schaik zijn vreugde uit over het feit dat, met de heren Van den Bunt en Guldemond als voorbeeld, steeds meer en meer mensen tijdens hun werk aan verbeteringen denken. Met hartelijke gelukwensen namens de raad van bestuur en de leiding van Vrumona overhandigt hij beide topscorers een envelop met hun aandeel. Nadat de fotografen hun plaatjes hebben geschoten (er zijn ook enkele lokale kranten vertegenwoordigd), komen de overige aanwezigen hun felicitaties aanbieden. Het zijn, uit Bunnik, de heren G. T. Kleiberg, groepsdirecteur Frisdranken en tevens lid van de Centrale ideeënbuscommissie, ir. J. W. den Hond, bedrijfsleider, ir. P. J. Bijle- veld, produktieleider, ir. J. M. Deutekom, chef technische dienst, S. Hielkema, chef werkplaatsen, J. P. van Rijnsoever, elektrotechnisch op zichter, H. W. van Wiggen, wachtchef storingsdienst; uit Amsterdam dr. H. P. Meppelink, directeur personeelzaken, H. A. H. Verlinden en E. J. van Brunschot, beiden namens de Centrale ideeënbuscommissie. Uiteraard is ook de chef plaatselijke personeeldienst, de heer J. A. M. de Laat, aanwezig. Met de heren Den Hond en Hielkema vertegen woordigt hij tevens de plaatselijke ideeënbuscommissie. De zuster- commissie uit Den Bosch geeft van haar belangstelling blijk via een telegram waarvan de tekst luidt: „Van harte gelukgewenst met de voor uw idee ontvangen maximale beloning. Hopelijk volgen er meer. Plaatselijke ideeënbuscommissie, 's-Hertogenbosch." Informeel Na het officiële gedeelte wordt de bijeenkomst op bijzonder informele wijze nog geruime tijd voortgezet. Natuurlijk hebben we de gelukkige „winnaars" gevraagd of ze kwijt wilden wat ze met hun beloning gaan doen. Dat wilden ze best. De heer Van den Bunt heeft voor zijn vrouw een kleurentelevisie gekocht en binnenkort gaan ze met (winter)- vakantie. Voorde heerGuldemond komt het bedrag bijzondergoed van pas bij de aankoop van het huis, dat hij bewoont, niet ver van het bedrijf. Thuis mag hij ook graag knutselen, modelspoorwegbouw en een aquarium. Zijn collega heefteen heel andere hobby. In de omgeving van zijn woon plaats en ook wel elders beoefent hij de jacht op diverse soorten wild. Twee zaken hebben hun liefhebberij in ieder geval gemeen: een scherp oog voor de mogelijkheden en geduldig volhouden. Ideeënbus-nieuwe-stijl Sinds de invoering van de „nieuwe-stijl" is in Bunnik de animo voor de ideeënbus enorm toegenomen. Ook in de andere vestigingen is dat het geval. De hoge beloningen vliegen dan ook met de regelmaat van de klok de pan uit. Dus: op naar de volgende tienduizend! De twee topscorers bij het apparaat, waarmee de rietjes uit de retour flessen worden verwijderd. De heer M. Beekmans is als bedieningsman-algemeen reserve werkzaam in de lagerkelder te Den Bosch. Zijn idee hield een verandering in van de werkmethode betreffende het bijvullen van de reinigingstank in de kelders van het dienstgebouw. Hierdoor wordt een besparing in arbeidstijd bereikt. De heer Beekmans ontving een beloning van 275,— en een geschenk uit groep I. De heer J. Haarmann jr. is op de Bossche vestiging werkzaam als bedieningsman in de afdeling brouwen. Hij stelde voor om blinddop- pen te plaatsen op de niet aangesloten leidingen. De kans op bierver- lies bij het vullen en ledigen van de 4.300 hl-tanks (68 stuks) wordt daardoor uitgesloten. Zijn idee werd gehonoreerd met 275,— en een geschenk uit groep I. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 15