F. Donselaar met 400,- beloond Hoogste beloning van Den Bosch 3500,- r Ideeënbus-nieuwe-stijl: ALSOF JE EEN EMMER LEEGGOOIT Van de Velden Van de Bogaert Scheepens Van Lindt De heren W. P. C. A. F. Scheepens, K. G. van de Bogaert, W. M. Kreté, J. F. Dekkers en L. van Lindt, allen werkzaam in de helderbierkelder van de bottelarij in Den Bosch èn de heren H. J. M. Houët en H. A. M. J. van de Velden, beiden werkzaam in de lagerkelder van dezelfde vesti ging, dienden twee ideeën in, die in grote lijnen dezelfde inhoud had den, In overleg met de inzenders werd besloten om de twee ideeën als één idee te beoordelen. Vastgesteld werd een beloning van 3.500,—, hetgeen inhield dat elke inzender een bedrag van 500,-ontving plus een geschenk uit groep I. Het idee betrof een grote beperking van bierverlies bij de C02-bepaling tijdens het lageren. Het idee is als voorstel ook naar de andere vesti gingen gestuurd. De foto van de heer Dekkers ontbreekt, omdat hij al geruime tijd ziek is. Beterschap gewenst! Twee ideeën leiden tot één resultaat Houët Kreté Bunnik. Bij de Baele-Gangloff etiketteermachines kwamen in het ver leden veel storingen van de luchtcilinders van het hals-etiket voor door de slechte werking van de manchetten en het daardoor optredende vacuümverlies. Het voorstel van de heer Donselaar, die werkzaam is bij de storingsdienst aldaar, was om de blokken van het buik-etiket 6 mm dieper uit te frezen; deze maat komt overeen met de slag van de luchtcilinders. De luchtcilinders kunnen dan vervallen, omdat de etiketteer-verdeel- bak nu 6 mm dichter naar de fles toe gebracht kan worden via de stelinrichting. Tevens moet men de blokken 10 mm breder uitfrezen, zodat het buik-etiket beter om de fles wordt gedrukt. Door een wijziging kunnen nu de lucht-nozzels vervallen. Op één etiketteermachine van colonne II werd dit idee geprobeerd en het voldoet prima. Binnenkort zal de verandering ook op andere etiketteermachines van colonne II en colonne V worden uitgevoerd. De heer Donselaar ontving voor zijn idee een beloning van 400,— en een geschenk uit groep I. AMSTERDAM II NAAM: AFDELING: BELONING: E. H. N. Verheijen tapkelder t 75- Aanmoedigingspremie: L. M. Spijker tapkelder r 25,- P. J. N. Borsch belading f 25,- S. Chab bottelarij t 25,- M. Verbruggen brouwhuis t 20,- ZOETERWOUDE BEL0NING: A. L. v. d. Bergh meet- en regelafd. t 180, A. van Duyn storingsd. 125, en 35, E. F. Pressel storingsdienst f 125, G. J. Groenendaal storingsdienst 100,— G. Thelen storingsdienst 60,- 35, en 17,50 I. R. Franke bottelarij 75,- H. J. Siegers storingsdienst t 75,- H. v. d. Velden bottelarij t 50,- G. Kiené storingsdienst f 50,- H. Weeda energied. f 50, - en t 15,- A. Klaarenbeek produktie 70, en f 20,- R. C. Plasmeyer storingsdienst t 35,- A. C. Commijs bewaking f 35,- H. v. d. Horst bewaking f 35,- J. M. Wetsteen bewaking t 35,- W. Koeman storingsdienst 35, en t 25,- L. Stello dienstgebouw 30, en t 20,- M. J. Key storingsdienst f 25,- Aanmoedigingspremie: J. van Broekhoven bottelarij t 25,- J. M. Naerebout energiedienst t 25,- C. A. Bouwers storingsdienst t 25,- L. Szabo storingsdienst t 25,- J. E. H. van Duyn energiedienst t 25,- A. G. Dorrepaal HTB f 20,- P. J. Ramaker bottelarij t 20,- P. Voogd energiedienst f 20,- W. Hartger storingsdienst t 20,- C. Franck bottelarij t 20,- J. v. d. Ven storingsdienst t 17,50 A. Rijnbeek int. transport t 15,— DEN BOSCH BELONING: C.J. Schapendonk bottelarij voorl. 1.000,— A. Meesters bottelarij 110,— J. J. M. Ruijs storingsdienst 60,- J. Verheijen int. dienst f 30,- J. Faber brouwhuis voorl. 25,- Aanmoedigingspremie: A. Meesters/J. Adriaanse bottelarij f 25,- J. W. A. v. d. Heuvel lagerkelder f 25,- E. Teirlinck mechn. werkpl. f 25,- G. van Haren machinekamer f 25,- R. A. M. Verschueren int. transport f 20,- L. Fabrie/T. Heemskerk bottelarij f 20,- J. B. P. M. de Graaf/ H. Sommers kwal.dienst/bottelarij f 15,— J. van Eyndhoven bottelarij f 15,- W. A. M. Werst bottelarij f 15,— G. A. P. van de Wijst bottelarij f 15,- A. Meesters bottelarij f 10,- J. M. Kroets comm. dienst 10,— G. Reuser bottelarij 10,- BUNNIK BEL0NING: C. Davelaar bottelarij 75,- T. Dijkman storingsdienst f 75,- J. van Ewijk bottelarij f 50,- A. Guldemond storingsdienst f 50,- Aanmoedigingspremie: A. J. M. Blom/H. J. Knops bottelarij f 25,- A. J. Mandjes int. dienst f 25,- P. H. van de Ende storingsdienst f 25,- J. C. Ferdinandus meet- en regelafdeling twee maal f 25,- A. Rijken van Olst int. transport f 25,- M. de Graaf int. transport t 25,- G. Roskamp bottelarij f 25,- A.Jansen centr. verk. adm. f 25,- J. de Vries/R. Knopper technol. dienst f 25,- G. van Breenen storingsdienst f 25,- HATTEM BEL0NING: G. Muller/J.v.d.Bosch magazijn beidenf 70,- Aanmoedigingspremie: T. Zwaagstra produktie f 25,- W. Kers advocaat f 25- J. Coenradie technologie f 25,- LEEUWARDEN BELONING: J. Mijnheer bottelarij 75,- M. Albano bottelarij 75,- F. Idzinga techn. dienst f 40,- A. Dalstra kleinverpakking f 25,- ledereen kreeg een geschenk uit de groep, behorend bij de beloning. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 14