WAS ER WEER.. BUNNIK Bijna tweehonderd kinderen wachtten Sint in Bunnik op. Van tevoren trad er een gooche laar op en was er poppenkast, maar hoe leuk de kinderen dit ook vonden, iedereen wachtte vol spanning op de komst van de Sint. Ver scheidene kinderen hadden een tekening ge maakt en voor diegenen had Sint een ex traatje meegebracht. Sint en Pieten waren ook erg verrast door een tweetal kinderen die een liedje op de blokfluit hadden ingestu deerd. Sinterklaas zelf reikte voor hij wegging de cadeautjes aan alle kinderen uit. Sinterklaas, vergezeld van 3 kleine Pietjes en 3 Opper-Pieten, werd op 29 november bij zijn aankomst op de vestiging Den Bosch verwel komd door bijna 500 kinderen, die uit volle borst een aantal liedjes voor de Goedheilig man zongen. Wie bij Sint op het podium wilde komen was van harte welkom, en daarvan werd dan ook door vele kinderen gebruik gemaakt. Er werden versjes voorgedragen, liedjes ge zongen, verhalen verteld, en ook de Bossche Blaaskapel droeg haar steentje bij aan het feest. Al met al kunnen we zeggen dat zowel Sint als kinderen met veel plezier aan deze dag zullen terugdenken. DEN BOSCH

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 13