SINTERKLAAS AMSTERDAM Tijdens zijn verblijf in Nederland bezocht de Goedheiligman, traditiegetrouw, een groot aantal kinderen van Heineken medewerkers. Op 29 november in Amsterdam kwam Sint nu eens niet op zijn paard, maar hij liet zich naar de Mauritskade rijden in een comfortabele Heineken koets. Daar wachtte een grote kin derschare hem op; sommigen een beetje bang maar allen vol verwachting. Sint, Pieten, kinderen en ouders gingen daarna met z'n allen naar de kantine, waar limonade en kaas klaarstonden. Met begelei ding van een organist werd een aantal Sin terklaasliedjes gezongen, waarna een goo chelaar de aandacht van de ongeveer 250 kinderen vasthield. Aan het einde van de middag kreeg elk kind nog een cadeautje van Sint mee naar huis. ROTTERDAM/ZOETERWOUDE Sint Nicolaas kwam op 3 december bij de kinderen van Rotterdam en Zoeterwoude in café restaurant Engels te Rotterdam. Zijn be zoek werd door ongeveer 280 kinderen met spanning tegemoet gezien, maar niemand hoefde bang te zijn, want Sint had dit jaar geen klachteh. Voor hij het podium beklom maakte Sint eerst een rondgang door de zaal, waarbij hij honderden kinderhanden schud de en voor velen een vriendelijk woord over had. Als extra attractie was er een buikspreker en een clown, die de kinderen in een spontaan applaus deden losbarsten. Ook hier verblijdde Sinterklaas de kinderen na afloop met een cadeautje. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 12