BOTTELARIJ OP POSTZEGEL UGANDA Kak it umbo Ï7f*~ 'Gitared But era Y** Ni-\ Shiufnba Ngarama Kifurw* IUMBA Rwan*ceri, 'Gabiro jMurcmbi' Sfiyira 'KISENYI (Buyoga oRulindo Butimba, LKabaya Sugar urn: .Rutar» ,Gakenk« Ruton; ^Kanyanza l Remeral L.Mohasi 'Ngorn^ Koyove 'Gahine Kavuye Katumba) L.hftna Musha! KIGALI Rwamc VRubenoera fKÏBUYE Nycngo Rwinkwavu 'Gl TAR AM A Nycmcta Kihazi^ Nyamcgana ^jKibogora lycnrxuheke Kaduba Nemba, °Shangi NYANZA Kjjgutovuc Rugwero CYANGUGU ^Kigeme Nyongwe' ^Gikongoro L. JShohoha sud lusba Kans» 10 20 30 AO km Kigali, republiek Rwanda, Afrika. De bottelarij van de limonadefabriek al daar, een nevenbedrijf van Brasse ries Limonaderies du Rwanda S.A.R.L. 'Bralirwa', Gisenyi, gaat vele duizenden malen de wereld rond. Op een postze gel, wel te verstaan. Nu komt het al heel zelden voor dat een brouwerij of onder deel daarvan op een postzegel wordt afgebeeld. Het bijzonder aardige in het onderhavige geval is bovendien dat de dia voor de desbetreffende postzegel door de heer H. Otter, chef technische dienst van de limonadefabriek in Kigali, werd gemaakt. In het kader van het 'jaar van de produktie' (1975) liet de regering van Rwanda een serie van zes zegels uitgeven met de volgende afbeeldingen: de president bezig het land te bewerken, respectievelijk de oogst binnen te ha- De republiek Rwanda, zelfstandig sinds juli 1962, ligt ongeveer in het hart van het Afrikaanse continent. Het land heeft een oppervlakte van 26.338 km2 en er wonen ruim vier miljoen mensen. Bralirwa, de met ons concern gelieerde onderneming, bezit in Gisenyi, in het uiterste westen van Rwanda, een brouwerij. De achterzijde van de limonadefabriek in Ki gali. len; een bulldozer bezig een weg aan te leggen; het laden van een vliegtuig met groenten van Rwanda; leerbewerking in een nieuwe looierij en de bottelarij van de limonadefabriek. Voor het maken van de dia's van laatstgenoemd onderwerp werd de heer Otter uitgenodigd. De postzegels zijn gedrukt bij Joh. En schedé in Haarlem. De afbeelding (in kleur) van de bottelarij is gevat in een gouden rand. Gezicht op de brouwerij in Gisenyi. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 10