Heineken reclame op Jamaica 1 No man not that beer Nee man niet dat bier 2 If I tell you once I tell you a thousand times Desnoods vertel ik het je duizend keer 3 Heineken Heineken Heineken Heineken 4 There you are Heineken Heineken Heineken Heineken Alstublieft mijnheer 5 You can afford a better bier U verdient het beste bier Een van de redenen waarom mensen in verre landen ons Heineken bier prefereren is, dat het in Neder land wordt gemaakt. Men heeft een zeer groot ver trouwen in de kundigheden van de Nederlandse brouwmeesters en in de enorme ervaring waarover ze beschikken. Als er dus in een bepaald land overgegaan wordt op lokale produktie van Heineken, dan moet er mee gerekend worden dat de consument minder vertrou wen zal hebben in dat nieuwe Heineken dan in het oude vertrouwde geïmporteerde Heineken. Met name door middel van de reclame, dient er daarom voor gezorgd te worden, het vertrouwen van de consument te behouden. De hierbij afgebeelde advertentie is er bijvoorbeeld één uit een serie, die geplaatst werd in Jamaica. De bedoeling zal duidelijk zijn. 'Heineken wordt ook hier in Jamaica gebrouwen door een echte Nederlandse brouwmeester.' Pas als aangenomen kan worden dat het lokaal ge brouwen Heineken als net zo goed ervaren wordt als het voormalig geïmporteerde, kan de reclame zich concurrerend opstellen. Nevenstaande beelden zijn uit een tv-reclamefilm, die na de introductie-adver tentie werd gebruikt. We've brought a Heineken brewmaster from Holland to brew Heineken beer for you because we want to brew Heineken the way s been brewed for over a century. To give you a premium beer that's easy to drink, with the same golden premium quality that's famous internationally. And at a tremendously refreshing price. Now it's brewerv-fresh. and that's a plus. It makes the taste doubly tremendous. Mpfj

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1975 | | pagina 8