Nieuwe silo's in Wijnegem C.H.I.O 1975 Vorig jaar schreven we in Vers van 't Vat dat 'Mouterij Albert' in Wijnegem, België, sinds 1971 volledige Heineken dochter, onder andere plannen voor uitbrei ding op papier had staan. De voorbereidingen zijn inmiddels afgesloten en men is nu volop met die uitbreidingen aan de slag. In juli van dit jaar kwamen vier nieuwe betonsilo's gereed ter vervanging van silo's in het moutsilogebouw, dat van ongeveer 1880 dateert en nu buiten gebruik is gesteld en wordt gesloopt. De nieuwe silo's hebben een inhoud van 1.000 ton; de inwendige diameter is 7.40 meter en de hoogte bedraagt 34.5 meter. Drie van deze silo's dienen als opslag voor gerst, de vierde voor mout. De silo's werden door middel van glij- bekisting in negen dagen opgetrokken. Eind oktober vond de volgende fase plaats en werden nogmaals vier gelijk soortige silo's opgetrokken naast de al eerder gebouwde. Mouterij Albert, waar men in volcontinu-dienst werkt, heeft momenteel een ver werkingscapaciteit van 100 ton gerst per dag. Deze zal na gereedkoming van de uitbreidingen, waarbij ook nog een 50-tons eest (droogoven) in de plannen is opgenomen, 150 ton per dag bedragen. Het C.H.I.O. te Rotterdam, waarbij Heineken sedert vele jaren op verschillende wijzen betrokken is, speelde zich dit jaar af van 20 tot en met 24 augustus. Met uitzondering van de laatste dag waren de weersomstandigheden voor de 29ste manifestatie van Neerlands grootste hippische gebeuren in de open lucht weer uitstekend. Ons concern gaf acte de présence met zowel reclame langs de piste als met diverse verkooppunten in het Strodorp, waar een aantal produkten uit ons drankenpakket verkrijgbaar was. Op de laatste dag werd onder meer gereden om de Prix de Consolation, door Heineken ter beschikking gesteld. De bij dit onderdeel behorende prijzen werden uitgereikt door de heer J. Zellenrath van Reuchlin B.V., die op de foto de combinatie L.Haezebroucq met Vlan (2e prijs) onderscheidt. De andere foto laat een gedeelte van het Strodorp zien.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1975 | | pagina 4