Harddraverij 3 uren van Amsterdam 's Morgens vroeg Spectaculair karwei De Heineken dekschuit was een van de weinige boten die niet voortijdig uit het water gesleept hoefde te worden tijdens de speedbootraces, van 21 september, op het IJ in Amsterdam. Reeds in de eerste manche van het ge beuren werd het veld van 65 schepen bijna gehalveerd. Volgens wereldkampioen Cees van der Velden, wegens pech aan zijn boot slechts toeschouwer, 'was het water dan ook zeer slecht'. Heineken, één van de sponsors, presen teerde zich door middel van de verkoop van concernprodukten, exclusieve reclame rond het parcours. Een enthousiaste amateurfotograaf, de heer A. de Heer uit Arnhem, stuurde ons de hieronder afgedrukte foto van een matineuze rei ziger, op weg naar zijn dagelijkse arbeid. De heer De Heer raadde bovendien de gedachten van de man: 'Ik heb het gevoel dat er vandaag iets prettigs boven m'n hoofd hangt'. In aanwezigheid van een groot aantal toeschouwers werd zater dag 20 september een 23 ton wegende dragline door een 100-tons mobiele kraan naar de vijfde verdieping van het pekkerijgebouw van de voormalige brouwerij in Rotterdam gehesen. De kraan met beul heeft inmiddels het gebouw, dat reeds voor een deel ont takeld was, grotendeels gesloopt. Bijgaande foto toont de start van de harddraverij (korte baanwedstrijden) op 18 september in Enkhuizen. De wedstrijden waren voorafgegaan door een grote optocht van verschil lende soorten koetsen met, uiteraard, paarden ervoor. Heineken verzorgde start- en finish- doeken en maakte aankondigingen in de vorm van spandoeken bij de invals wegen naar Enkhuizen. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1975 | | pagina 23