BENOEMINGEN vers vanl val 26STE JAARGANG 8/75 OKTOBER PERSONEELSBLAD VAN HET HEINEKEN-CONCERN Redactie-adres: Postbus 28, Amsterdam Telefoon 020 - 702283, 702264, 702172 Redactie W. J. Bruggeman (hoofdredacteur) Mej. A. Lodeweegs Mej. P. A. M. Reijnders Vaste medewerkers: Mej. H. D. van den Steenhoven R. G. H. Elfrink Redactiecommissie: Mr. J. Th. Kappelle J. E. M. Bruning Mr. D. P. de Graaf W. H. Koimans Mr. L. M. Pahud de Mortanges Ir. J. B. R. Schwietert H. A. H. Verlinden Correspondenten Amsterdam (Stadhouderskade): F. L. M. van Scherpenseel Amsterdam (Mauritskade): H. A. Hesse Rotterdam (Crooswijksesingel): B. G. W. M. Kerstel Rotterdam (Maaskade) en Schiedam: F. G. A. M. Roolaart Den Bosch (Zandzuigerstraat): H. M. Sikking Den Bosch (Zuidwal): F. O. J. Kuijpers Zwolle: L. J. van Rhijn Bunnik: J. H. Havekes Zoeterwoude: H. Klein Leeuwarden: Ir. W. Kool Hattem: A. J. Voortman Bij de voorpagina: De Barremolen, met behulp van dubbelfotografio over het kantoor te Zoeterwoude 'geprojecteerd'. Fotograaf Pieter Tjepkema, die zich in de techniek van de dubbelfotografie (twee opnamen op het zelfde negatief) gespecialiseerd heeft, maakte deze dubbelopname exclusief voor Vers van 't Vat. Enkele herinneringen betreffende de Barremolen treft u aan op pagina 5. Bij de achterpagina: De Barremolen in de jaren dertig. Onze molen is een achtkante, rietgedekte bovenkruier van het type grondzeiler. (Foto welwillend in bruikleen afgestaan door de heer C. van Tongeren). Drs. J. B. H. M. Beks Zoals reeds in de desbetreffende me dedeling werd bekendgemaakt, is per 1 juli 1975 drs. J. B. H. M. Beks, voorheen directeur Financiën en Ad ministratie van Gist Brocades N.V. te Delft, belast met de dagelijkse leiding van de E.F.I.-stafdiensten (Economi sche Zaken, Financiën en Informatie verwerking). Aan de heer Beks werd de persoonlijke titel van directeur ver leend. Mr. J. Siertsema Door de ontwikkelingen van de Euro pese activiteiten buiten Nederland is een uitbreiding van het directie-team Europa noodzakelijk geworden. vervolg zie pagina 3 Pagina: 1 De Barremolen 2 Colofon; Benoemingen 3 vervolg Benoemingen; 150 miljoen liter frisdrank van Vrumona 4 Nieuwe silo's in Wijnegem; C.H.I.O. 1975 5 'n Stukje historie van de Barremolen 6 en 7 Goede grasmat dankzij moderne methode 8 Heineken reclame op Jamaica 9 De Leipziger Messe; Porto Rico 10 Slijtersvakbeurs 10 en 11 Thuisverbruik- en horecabemanning voor (boek)jaarwisseling bijeen 12, 13 en 14 Huffels' hobby - heggemulder - is koren op zijn molen 15 Kinetische objecten in bottelarijkantine Zoeterwoude; Glaspaneel in kantoorgebouw Zoeterwoude 16 Uitslag Teken- en Kleurwedstrijd 16 en 17 Ideeënbus-nieuwe-stijl 18 Bokbier volop in beeld 19 Jubilea en pensioneringen 20 en 21 Kroniek 22 en 23 Proost 24 Historische foto Overname van de gehele of gedeel telijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestem ming van de concernstafdienst Public Relations, tel. 020-702257. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1975 | | pagina 2