B. J. C. M. DE BEVER en A. J. SCHELLEKENS ATTENTIE Verder werden nog de volgende beloningen toegekend aan: De heer De Bever De heren B. J. C. M. de Bever en A. J. Schellekens zijn als storingsmonteurs werkzaam in Den Bosch. Zij stelden voor de uitloopketting van de palletizer op colonne VI A te vervangen door een ketting met grotere rollen, waardoor een weerstandsvermindering werd be reikt, waarmee veelvuldig thermisch uitvallen wordt voorkomen. De heren De Bever en Schellekens ontvingen samen een beloning van 250,- en een ieder van hen deed een keuze uit geschenkengroep II. De heer Schellekens Graag willen we er nog eens op wij zen, om vergissingen te voorkomen, dat als een aantal medewerkers samen een idee indient, dat wordt beloond, men één keuze mag doen uit de ge schenkengroep, die bij de beloning hoort. Voorbeeld: Zeven personen stu ren gezamenlijk een idee in, dat wordt beloond met 700,-. Men krijgt dan 100,- per man. Verder heeft men recht op gezamenlijk één geschenk uit groep I óf een ieder kiest een ge schenk uit groep II. Mochten er onduidelijkheden bestaan over beloningen, geschenken of de al gemene gang van zaken wat betreft de Heineken ideeënbus, in elke ves tiging is bij de plaatselijke ideeënbus commissie het Reglement aanwezig en u kunt daar voor inlichtingen terecht. ZOETERWOUDE Naam: Afdeling: Beloning: J. Szabo storingsdienst f 125,— P. M. M. van Rooy C.V.A. 100,- B. Verwey storingsdienst 100,- R. C. Plasmeyer/A. van Dam storingsdienst 75,- J. de Jong bedrijfskantine 50,- A. J. Kraayo centr. brouwtechn. dienst 50,- Aanmoedigingspremie: J. C. Konings storingsdienst f 25,- A. El Marjani bottelarij f 25,- Ch. H. J. M. Houberg C.V.A. 25,- E. J. Trijzelaar/J. P. Luursen/ A. van Dam storingsdienst 25,- J. P. Luursen storingsdienst 25,- C. A. Bouwens storingsdienst 25,- A. Bervoets storingsdienst 25,- W. A. G. Sanders bottelarij 25,- G. Thelen storingsdienst 25,- W. Hartgers storingsdienst 25,- A. J. van de Velde bottelarij 25,- Th. J. G. van Look mech. werkpl. 25,- LEEUWARDEN Beloning. R. Engwerda bottelarij f 80,- J. Heins bottelarij 50,- Aanmoedigingspremie. mevr. B. van Asperen- Monsma miniatuurlijn f 25,- B. Venema heftruckchauffeur 20,- DEN BOSCH Beloning. L. J. Fabrie bottelarij Voorlopig f 500,- H. G. M. Kreté brouwhuis (twee inzendingen) 150- A. H. G. v. d. Eisen bottelarij 100,- J. Dekkers bottelarij f 100,— A. Versendaal bottelarij 50,- A. M. v. d. Bogaert lagerkelder 50,- H. Aarts lagerkelder 40,- J. G. C. van Geenhuizen gistkelder 40,- L. C. Schoenmakers lagerkelder 40,- F. M. L. van Oss lagerkelder 40,- S. P. L. Karemaker gistkelder 25,- W. M. Mimpen/M. J. Michels lagerkelder 25,- H. J. Kusters/ L. H. Meulesteen bottelarij 25,- Aanmoedigingspremie G. Wilhart/A. J. M. Blom bottelarij f 25,- J. B. Damen/W. Fontijn kwal. dienst 25,- E. Teirlinck mechan. werkpl. 25,- A. J. Schellekens storingsdienst 25,- W. H. Schuurmans mechan. werkpl. 25,- L. C. Schoenmakers lagerkelder f 25,- P. van Schijndel bottelarij 20,- P. J. Broeders gistkelder 10,- Een ieder ontving zijn of haar geschenk uit de groep, behorend bij de beloning.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1975 | | pagina 17