GLASPANEEL VOOR KANTOORGEBOUW ZOETERWOUDE Kinetische objecten in bottelarij kantine Zoeterwoude Donderdag 18 september is op het 'plein' van de eerste etage van het kantoorge bouw te Zoeterwoude een immens glas paneel onthuld, dat door de Directie van de Verenigde Glasfabrieken ter gelegen heid van de in gebruik neming van het nieuwe bedrijf te Zoeterwoude is aange boden. Het glaspaneel, waarin spiegels de basis vormen, is ontworpen door de kunstenaar F. Meijdam en vervaardigd in de ateliers van de glasfabriek te Leerdam. De ont werper heeft zich daarbij laten inspireren door een glas bier met als gevolg dat de goudgele kleur en de ronde vorm van glasbodems in het kunstwerk domineren. De aanbieding geschiedde door drs. G. M. J. Heule, president-directeur van de Ver enigde Glasfabrieken, en de heer J. A. Soe- tens, commercieel directeur van dit bedrijf. Ook was de heer Meijdam aanwezig. Het glaspaneel werd onthuld door de heer Heineken, terwijl ook de overige leden van de Raad van Bestuur de ceremonie bij woonden. Op de foto ziet u van links naar rechts de heren Soetens, Heineken, Meijdam, Ton, Van Marwijk Kooy, Van der Werf en Heule. De bottelarijkantine van de brouwerij te Zoeterwoude is sinds 1 oktober verfraaid met een drietal kinetische objecten van de kunstenaar Hans van Zutphen. Het zijn rechthoekige tableaus, uitgevoerd in stroken gele en blauwe kunststof, die in een strak reliëf zijn opgebouwd vóór een lichtbron. Tezamen met de natuurlijke lichtinval krijgen de panelen vanuit de verschillende standpunten een wisselend perspectief, waardoor ze een speelse decoratie zijn. De objecten zijn aangeboden door Architectengemeenschap Van den Broek en Bakema, Ingenieursbureau Dwars, Heederik Verhey en Aannemingsmaatschappij Visser Smit, welke firma's een belangrijk aandeel hebben gehad in de totstandkoming van de brouwerij te Zoeterwoude. De 'onthulling' werd verricht door het ontsteken van de verlichting achter de tableaus door de heren Heineken, Van Marwijk Kooy en Rinkel. Onder de gasten bevond zich ook een delegatie van de plaatselijke Ondernemingsraad. Om een indruk te geven van de wijze waarop de kinetische objecten tot stand zijn geko men, was een expositie van de ontwerpen en soortgelijke kunstwerken van de heer Van Zutphen ingericht. Op de foto hierboven de heer Heineken in gesprek met de ontwerper. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1975 | | pagina 15