hobby -heggemulder- is koren op zijn molen 1 1 Heggemulder Ad Huffels vóór 'zijn' molen 2 Korenmolen De Hoop staat nu midden in de bebouwde kom van Lunteren. De molen is sinds 1912 het eigendom van de familie Van Veldhuizen. 3 Bovenwiel (doorsnee 2 m) met de as, waar aan de roeden bevestigd zijn. 4 Gedeelte van het spoorwiel met links een van de rondsels en een van de twee steen- spillen. 5 Een van de (twee) koppels molenstenen: zichtbaar is de bovenste steen, de loper. 6 Rond het andere koppel molenstenen is een houten bekisting aangebracht. 7 Samen met Evert Top, die zo nu en dan een handje helpt in de molen, bij de meelpijp. Lunteren, september 1975. Korenmolen De Hoop. Vanaf het begin heeft de molen hem geboeid, vooral vanwege het gewel dige stuk techniek, waarmee onze voor vaders eeuwen geleden de natuurkracht vingen, bedwongen en omzetten in energie. Dat begin, het ontstaan van de hobby van Ad L. Huffels, dateert van 1972 toen hij in zijn woonplaats Lunteren een gesprek had met de molenaar van De Hoop, de toen 74-jarige Willem van Veldhuizen. Bij Huffels, man van de commercie, groei de een intense belangstelling voor het molenwezen. (Voor wie hem niet kennen: hij is afkomstig van Vrumona, werd enkele jaren geleden gewestelijk verkoopleider bier en is onlangs benoemd tot landelijk verkoopleider groothandel bier. Beide functies in de thuisverbruiksector.) 2 Toen de uit 1855 daterende korenmolen De Hoop in 1973 geheel gerestaureerd en maalvaardig gemaakt was, stapte Huffels, daartoe uitgenodigd door Van Veldhuizen, in het molenaarsvak. En werd daarmee heggemulder, een van de ruim honderd twintig vrijwillige amateur-molenaars, een stel enthousiastelingen die met z'n allen proberen zoveel mogelijk Nederlandse molens gaande te houden. Een heggemulder was in vroeger dagen een molenaarsknecht, die geen vaste baan had, maar van molen tot molen trok om zijn diensten aan te bieden. De Gelderse heggemulders van nu zijn vrijwillige mole naars en cursisten, die zich beschikbaar stellen om, samen met andere collega's op bepaalde molens onderhoudswerkzaam heden te verrichten, waartoe de molenaar van die molen zelf niet of niet alleen in staat is. Nog 900 molens Honderd jaar geleden waren er in Neder land ongeveer negenduizend windmolens. De gelederen van dit oerhollandse monu ment, sindsdien enorm teruggelopen (1942: ruim 1400), werden in de oorlog verder uit gedund, zodat er anno 1975 nog slechts zo'n negenhonderd over zijn. Een aantal daarvan verkeert in een niet al te beste staat. Gelukkig worden, dank zij parti culiere initiatieven en subsidies van het Rijk, vele molens gerestaureerd en weer bedrijfsklaar gemaakt. Het zijn de hegge mulders die het mogelijk maken dat een belangrijk deel van ons nationale molen- bezit malende gehouden kan worden. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1975 | | pagina 12