Slijtersvakbeurs 1975 Thuisverbruik- horecabemanning voor (boek)jaarwisseling Amsterdam, 7 en 8 september. De belangstelling voor de 8e Nationale Slijtersvakbeurs is bijzonder groot geweest. Als beurs bij uitstek voor de man of vrouw uit het slijtersvak is deze tweedaagse ontmoeting tussen handel (dit jaar 105 deelnemende bedrijven) en detaillist (ruim 5400 bezoekers) in het bijzonder gericht op de verkoop tegen het einde van het jaar. Deze reikt met name in de slijtersbranche naar grote hoogte, vooral ook door de ruime keuze uit geschenkartikelen en -verpakkingen. Ons concern was op deze beurs vertegenwoordigd met een - evenals vorig jaar - ruime stand, waarin de produktgroepen (bier, frisdranken en binnenlands gedistilleerd) in aparte, aan elkaar grenzende gedeelten waren ondergebracht. De verkoop in de verschillende afdelingen werd extra gestimuleerd door een op deze beurs gevoerde actie, het 21-spel. Daarbij ontvingen de afnemers bij het opgeven van hun orders een aantal fiches. Hierin waren aan één zijde drie miniatuurspeelkaarten aange bracht, die zichtbaar konden worden gemaakt door een stripje van het papier weg te scheuren. Hoe dichter het totaal aantal punten van de drie speelkaartjes bij het getal 21 lag, des te hoger was de prijs. Er is met veel animo aan dit spel deelgenomen, vaak onder het motto: hoe meer fiches, hoe meer kansen. Produktnieuws was er in de vorm van de introductie van Coebergh citroenbrandewijn, ge stookt naar een nieuw recept en verpakt in een fles van kleurloos glas. Niet in de concernstand opgenomen maar in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen bevond zich de presentatie van Reuchlin met aan de ene zijde de Mérito Bodega en aan de andere kant een speciale Four Roses stand. Met het laatste produkt, de bekende Amerikaanse whiskey, werd eveneens een bijzonder attractieve actie gevoerd. Over het geheel genomen zijn de resultaten van deze beurs voor ons concern zeker niet onbevredigend geweest. Rockanje/Noordwijkerhout. Eind september verzamelden zich alle bij de verkoop van ons bier betrokken medewerkers voor een tweedaagse verkoopbijeenkomst. De thuis- verbruikers deden dat op 25 en 26 septem ber in het Badhotel te Rockanje. De horeca'ers, aanzienlijk meer in getal door de aanwezigheid van hun collega's van de eigen drankenhandels, hielden hun tweedaagse in De Leeuwenhorst te Noord- wijkerhout op 30 september en 1 oktober. Beide bijeenkomsten waren belegd ter afsluiting van het boekjaar 1974/1975 en als start van het nieuwe boekjaar. Na een terugblik op datgene wat gepasseerd en gepresteerd was, ontvingen de deelnemers uitvoerige informatie inzake organisatie, marketing- en verkoopplannen. Verder werd een aantal presentaties gehouden met betrekking tot de verkoop van fris dranken en gedistilleerd, de produktie, de reclame, het bouwbureau en de opleiding en training. Elk van de tweedaagse bijeenkomsten werd besloten met de beantwoording van vragen door een panel. De zakelijkheid, die dergelijke bijeen komsten nu eenmaal kenmerkt, werd op de eerste avond onderbroken voor een amu sementsprogramma, door een aantal van de deelnemers zelf bedacht en gebracht. Daarbij bleek dat de commerciële jongens, zoals zij in de wandeling vaak genoemd worden, ook nog wel iets anders kunnen 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1975 | | pagina 10