in wier handen een belangrijk deel van de bierdistributie ligt, heeft een grote belangstelling voor de onderneming en men verwachtte dan ook enkele duizenden aandeelhouders. Vandaar dat men had gekozen voor de Indoor Sports Hall, welke een onderdeel is van het stadion, waarin twee jaar ge leden de Afrikaanse Spelen werden ge organiseerd en dat bijna van het kaliber is als het stadion te München. De sport hal heeft 6000 zitplaatsen. Toen 's morgens om 10 uur de vergade ring begon waren al 5390 aandeelhouders in de zaal aanwezig, terwijl nog vele honderden mensen buiten wachtten om te worden geregistreerd. In de loop van de vergadering raakte de zaal geheel ge vuld, hetgeen een prachtig gezicht was, omdat zowel de mannen als de vrouwen veelal de kleurige, elegante, traditionele kleding droegen. We zullen niet ingaan op het formele ver loop van de vergadering, maar willen nog wel opmerken dat de vergadering - waar schijnlijk één van de grootste waar ook ter wereld ooit gehouden - op voortref felijke wijze was voorbereid door onze commerciële partners in de West-afrikaan- se brouwerijen, te weten United Africa Company (U.A.C. International) en een vlekkeloos verloop had. Er werden vele vragen gesteld en de secretaressen, die met microfoons in de grote zaal rondgingen, hadden druk werk. Bijgaande foto's geven een beeld van de massale bijeenkomst, al is het jammer dat geen enkele foto een indruk van het totaal geeft. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 9