wat beter kon! De Ideeënbus-nieuwe-stijl blijkt goed aan te slaan, hoewel het niet zo is, dat de 'gouden eieren' nu direct boordevol ideeën zitten. Dat werd ook niet ver wacht, omdat velen de afgelopen maan den met vakantie waren en de zomer per definitie niet de meest aangewezen tijd is om op een idee te gaan zitten broeden. Toch konden de Plaatselijke Ideeënbus Commissies hier en daar al aan de slag om de verzamelde ideeën op bruikbaarheid te toetsen. Er wer den ideeën beloond, die reeds in be handeling waren ten tijde dat de Ideeënbus-nieuwe-stijl van start ging. Maar zoals u weet worden ook deze gehonoreerd overeenkomstig de nieuwe opzet. In Den Bosch werd een idee van de heer B. J. C. M. de Bever beloond met 375,- en een idee van de heer M. A. van Vugt met 300,-. Beide heren mochten als extra beloning een ge schenk uitzoeken uit de groep I. Hun ideeën staan elders op deze pagina beschreven, in een later stadium werd ook een idee van de heer A. J. Schelle- kens beloond met f 375,—. Zijn idee publiceren we in onze volgende uit gave. Ook voor hem dus een extra be loning uit geschenkengroep I. Een beloning van voorlopig f 100,— kreeg de heer M. J. Weijers. Zijn idee zal na een half jaar opnieuw bekeken worden. Wel mag hij alvast een ge schenk kiezen uit groep II. De heer A. Heuvelmans zag twee ideeën be loond, resp. met 50,- en met 25,-, terwijl hij bovendien voor een derde idee een aanmoedigingspremie van 25,- kreeg. Beloningen waren er voorts voor de heren M. W. Peeters 25,-) en P. Koreman 25,-). Er werden in Den Bosch ook al heel wat aanmoedigingspremies gegeven. Een bedrag van 25,- ontvingen de heren G. A. M. Krielen, A. A. Zijlmans (2 x), L. W. K. Mels, J. van Haren, J. M. Beckmann en H. ledema; een be drag van 20,- viel toe aan mevrouw C. Bouwman-Van Wordragen en 15,— aan de heer G. Knevel. Ook bij de brouwerij Mauritskade te Amsterdam werden ideeën beloond en De heer B. J. C. M. de Bever (Storings dienst Den Bosch) stelde voor één van de twee zogenaamde 'Blow-off's' bij de vul- machine van de Sankey te laten verval len, waardoor er 50% minder kans op storing is en een betere controle op de vulcyclus ontstaat. Zijn idee werd beloond met 375,—. De heer M. A. van Vugt (Bottelarij Den Bosch) stelde voor een mobiele lift bij colonne 7 aan te brengen, waardoor een betere verwerking mogelijk is van te spoe len flessen. Zijn idee werd beloond met 300,-. aanmoedigingspremies toegekend. Een idee van de heren K. Venema en G. Stalenhoef werd beloond met 75,- plus een geschenk uit groep II, en een idee van de heer J. de Vos werd geho noreerd met 50,- en een geschenk uit groep III. Aanmoedigingspremies van 25,- kregen de heren M. Walter en H. Arens. Uit het bovenstaande blijkt dat reeds heel wat mensen hebben meegedacht over kleine en grote verbeteringen in hun werkomgeving. Wellicht worden ook anderen hierdoor geïnspireerd, zodat we in onze volgende uitgaven nog meer vindingrijke medewerkers met name én met ere kunnen noemen. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 7