5 flessen wil afvullen, zal de colonne voor beide te gebruiken zijn. Voorwaarde bij de installatie van de nieuwe colonne was, dat op z'n minst één van de oude eenheden in bedrijf moest blijven. Dit hield in dat er een gecompli ceerd bouwschema moest worden opge steld. Alles verloopt daarbij in fasen. Op 1 juli is men begonnen met de sloopwerk zaamheden. Van de ene colonne werd de wasmachine en van de andere de pasteur afgebroken. Hierdoor kreeg men voldoen de oppervlakte vrij om de nieuwe, grotere eenheden te plaatsen, vooral ook omdat men tijdelijk de flessenbanen heeft ver legd. Begin augustus had men nieuwe vloeren gestort en werd de pui aan de zijde van de binnenplaats geopend. In het weekeinde van 17 en 18 augustus arri veerde de in acht secties verdeelde pasteuriseermachine. Het binnenbrengen was geen eenvoudig karwei omdat de onderdelen ook direct op hun plaats gezet moesten worden. Een week later was het de beurt aan de wasmachine, een nog veel ingewikkelder gebeuren. De plek waar deze moest worden geïnstalleerd was namelijk niet vanaf de binnenplaatszijde te bereiken, zodat een stuk van de pui op de hoek Ferdinand Bolstraat/Quellijnstraat moest worden uitgebroken. Ook de wasmachine kwam in onderdelen aan, waarvoor in totaal acht vrachtwagens nodig waren. Het hijswerk moest in de nachtelijke uren geschieden omdat alleen dan de boven leidingen van de tram tijdelijk verwijderd konden worden. Ook de montage van de kratten- en fles senbanen, alsmede de uitpakkers en in pakkers vond in de afgelopen weken plaats en deze onderdelen zullen binnen kort worden aangesloten op de nieuwe wasmachine. Daarna zal de pasteur in het proces worden betrokken en men denkt eind januari van het volgend jaar ook de vulmachines op hun plaats te hebben. Rest dan nog de laatste fase, de in ge bruikneming van de nieuwe etiketteer machines. De oude machinerieën zijn gaandeweg gesloopt. Evenals in Zoeterwoude kan de depal- letiser twee pallets tegelijk aanpakken. Het transport van de kratten geschiedt hier ook via dre banen, maar de kratten worden dwars geplaatst om ruimte te winnen. Nieuw is dat de kettingen van de transportbanden in bochten kunnen lig gen, hetgeen bij de vorige machines niet mogelijk was. Interessant is ook dat de snelheid van de etiketteermachines af hankelijk is van de aanvoer van flessen; komen er weinig flessen, dan draait deze langzamer. De maximumcapaciteit van elk van de drie machines is 36.000 flessen per uur. Bij de nieuwbouw zal ruime aandacht worden besteed aan verbetering van het werkklimaat. Onder meer zal men trachten het geluidsniveau terug te bren gen. Dit wordt voor een flink deel al ge realiseerd door het gebruik van kunststof kettingen voor de transportbanen. Boven dien worden de flessenbanen zo breed mogelijk gehouden, waardoor de snelheid van de fles kleiner wordt en het botsen van de flessen tegen elkaar wordt ver minderd. Ook het ventilatiesysteem in de bottelarij zal worden veranderd met de bedoeling de overtollige warme en vooral vochtige lucht snel weg te werken. 1 Een deel van de bestaande bottelarijhal op de derde verdieping. Op de voor grond de nieuwe betonvloer, waarop de pasteuriseermachine komt. 2 Om de pasteuriseermachine naar binnen te kunnen brengen, moesten enkele sta len raamkolommen worden weggezaagd. 3 De twee palletliften op de binnenplaats zijn inmiddels van een bemanteling voor zien. 4 De voormalige boenplaats van de fusten- vulafdeling is geheel in een nieuw jasje gestoken. Gewerkt wordt aan de op bouw van de flessenbanen. BIJ DE FOTO'S

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 5