Bottelarij in Amsterdam op een verdieping In onze vorige uitgave maakten we melding van de op handen zijnde vernieuwing van de bottelarij in de brouwerij Van der Helststraat te Amsterdam. Inmiddels hebben al heel wat spectaculaire activiteiten, zoals het binnenbrengen van de pasteuriseermachine en de wasmachine, plaatsgevonden, maar dat gebeurde op een tijdstip dat het niet meer mogelijk was om daarvan in dit nummer foto's op te nemen. Uitvoerige informatie over de nieuwe bottelcolonne, die in april 1975 volledig moet functioneren, leest u in bijgaand verslag. De situatie in de bottelarij Van der Helst straat was tot voor kort zo, dat er over drie verdiepingen twee bottelcolonnes stonden opgesteld, één met een capaciteit van 36.500 vijftig cl flessen en één met een capaciteit van 44.000 dertig cl fles sen per uur. Tezamen dus ongeveer 80.000 flessen per uur. De vervanging van het machinepark was noodzakelijk omdat de bottelcolonnes de afgelopen jaren meer te verwerken had den gekregen dan men aanvankelijk ge dacht had. Dit vond zijn oorzaak in het overgaan van de enkele dagdienst in de 2- en 3-ploegendienst. Toen tot vervanging was besloten, heeft men getracht een meer efficiënte opstel ling te krijgen. Deels was dit mogelijk door in plaats van twee colonnes er één met grotere capaciteit aan te schaffen, deels ook door de boenplaats van de voormalige fustenvulafdeling op de derde etage geschikt te maken als bottelarijhal. Doordat voorts het verticale transport door middel van palletliften aan de buiten zijde van het gebouw kan plaatsvinden, kan men het gehele machinepark als mede de aan- en afvoerbanen op één ver dieping concentreren. De z.g. zig-zag- banen, waarmee de volle flessen van de derde naar de tweede etage vervoerd werden en die op de bezoekers altijd grote indruk maakten, verdwijnen dus. De nieuwe colonne zal in capaciteit gelijk zijn aan de twee oude samen. Daarmee is deze ongeveer gelijk aan de capaciteit van andere onderdelen van de brouwerij, zoals het brouwhuis en de kelders. Omdat men in Amsterdam zowel 30 als 50 cl 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 4