T-shirt in de mode in Polen Bierkoets bij Rijtuigendag Amstel-reclame bij Madame Tussaud Filmploeg in Bunnik crQ* Al vele jaren neemt Heineken deel aan de Nationale Rijtuigendag, waarop tientallen oude koetsen naar Amsterdam komen voor een rondrit door de stad en Con cours d'Elégance in het Vondelpark. Het evenement vond ditmaal plaats op zondag 16 juni. De Heineken Bierkoets vervoerde toen een bijzonder gezelschap, te weten een groep Belgische jachthoornblazers. De rit door de stad voerde onder meer naar het Paleis op de Dam, waar de jacht hoornblazers vanaf het balcon hun melo dieën ten gehore brachten. In de mode-rubriek van een Pool se krant kwamen we bijgaande foto tegen. Uit het bijschrift blijkt, dat men het maken van reclame voor Heineken op een kledingstuk erg origineel vindt. 'Deze dame laat duidelijk zien dat het Heineken bier voortreffe lijk is' staat er in de tekst. 'Maar of het wel een dame is, kunnen we pas zeggen als we de gefoto grafeerde van voren zien Gedoeld wordt daarbij op het lange haar, dat als het door mannen zó lang wordt gedragen, in Polen niet zo gewaardeerd wordt. De verslaggever vindt de Heineken-reclame hoe dan ook 'zeer opvallend' en 'smaakvol'. Het wassenbeeldenmuseum 'Madame Tus saud' aan de Kalverstraat te Amsterdam is onlangs uitgebreid met een nieuwe collectie bekende personen. Eén van hen is de schrijver Simon Carmiggelt, wiens beeld is geplaatst in het décor van een 'bruine kroeg'. Carmiggelt vertelt er via de geluidsband anecdotes, die begeleid worden door lichtbeelden van Amster dammers uit zijn Kronkelverhalen, die men te zien krijgt via een spiegel aan de wand van de kroeg. Om het café zo echt mogelijk te doen zijn, zorgde onze brou werij voor een oude glasplaat met de tekst 'Amstel Bieren', alsook voor glazen en viltjes. Express 8-7 Vli. 1374 r. Nr 159 Str.3 De KRO zal van 5 oktober af op 13 zater dagavonden een oorspronkelijk Neder landse televisie-serie, genaamd 'Q en Q' op het scherm brengen. Enkele film opnamen hiervoor werden op dinsdag 23 juli gemaakt in het kantoor en in de bot telarij van ons frisdrankenbedrijf te Bun- nik. In beeld komt onder meer de recep tie, waarvan bijgaande werkfoto, die de dames M. Holtel en A. Havekes laat zien, alsmede regie-assistente Geneviève Her mans, grimeur Ulli Ullrich en regisseur Bram van Erkel. In de serie worden de belangrijkste rollen vertolkt door de ac teurs Bob de Lange en Cor van den Brink, die ook beiden in Bunnik in actie kwa men. To dopiero orygtaslaoSc! litteki aiej dawi&dujemy sis* na przyfetsd «»d ic'i pani na adj^ciui.e piwo markt Heineken Sesi doskonaie, msczegöty e jego waloraeb widoex- ne ssapewne od prsodu. Z iylu jednak trapuja wtdïów dwtf gm~ town*. do ferae utokowane PILK. obra «Öïït lent I tnne i niezmtiv&z a no trzq.nc a me ba. Ni a sen'mrski t byl w t\ slus stem, e i TV GO i tawszy me sktt, it a pokoji $za, f Poi f potra T iej v T t J Z Byu> terp f cim sji gin- 5 m f n 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1974 | | pagina 23